สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ใช้เกลือไดอะโซเนียมในการผลิตกระดาษถ่ายเอกสารหรือโพลิเมอร์ (Use diazonium salts to manufacture photocopy paper or polymers)
กลุ่มงาน: การผลิต (Manufacturing)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการทำงาน (Asthma, occupational)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
ช่างเทคนิคเคมี
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องมือเกี่ยวกับสารเคมี
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องผสม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การผลิตกระดาษ
การผลิตฟิล์มถ่ายภาพ กระดาษ เพลต และสารเคมี
โรงงานกระดาษ (ยกเว้นกระดาษหนังสือพิมพ์)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48280399
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546