สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ใช้ไดไอโซไซยาเนตในการผลิตผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทน (Use diisocyanates to manufacture polyurethane products)
กลุ่มงาน: การผลิต (Manufacturing)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Isocyanate HP
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเฉียบพลัน (Hypersensitivity pneumonitis, acute)
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเรื้อรัง (Hypersensitivity pneumonitis, chronic)
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการทำงาน (Asthma, occupational)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานทาสี เคลือบ และตกแต่ง
ช่างทำแม่พิพม์และช่างหล่อ (ยกเว้นโลหะและพลาสติก)
ผู้คุมเครื่องกดอัด ดัน ตัด เหล็กและพลาสติก
ผู้คุมเครื่องอัดแรงดัน เครื่องขึ้นรูปและเครื่องรีด
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องมือเกี่ยวกับสารเคมี
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องผสม
ศิลปิน รวมถึง จิตรกร ช่างปั้น นักแสดง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า การชุบ การขัดมัน การชุบอโนไดซ์ และการทำสี
การซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์และการทำเบาะบุนวมใหม่
การซ่อมแซมและบำรุงรักษาตัวถัง สี และภายในยานยนต์
การผลิตขดลวด หม้อแปลง และตัวนำไฟฟ้าอื่น ๆ
การผลิตเครื่องใช้ทางการผ่าตัดและสิ่งที่เกี่ยวข้อง
การผลิตที่นอน
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน (ยกเว้นจากไม้และโลหะ)
การผลิตเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง
การผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับสถาบัน (เช่น โรงเรียน ห้องสมุด โรงภาพยนต์ โบสถ์)
การผลิตยูรีเทนและผลิตภัณฑ์โฟมอื่น ๆ (ยกเว้นโพลีสไตรีน)
การผลิตวัสดุพลาสติกและเรซิน
การผลิตวาล์วที่ใช้ในอุตสาหกรรม
การผลิตสายฉีดน้ำและสายรัดต่าง ๆ ที่เป็นพลาสติกและยาง
การผลิตสายส่งที่ใช้ในงานด้านพลังงานและการสื่อสารอื่น ๆ
การผลิตสารยึดติด
การผลิตสีและวัสดุเคลือบ
การผลิตเส้นใยอินทรีย์ที่ไม่ใช่ประเภทเซลลูโลส
การผลิตอุปกรณ์ที่มีสายรับสัญญาณ
การผลิตอุปกรณ์โทรศัพท์
การผสมเรซินที่ซื้อมา
บริการเคลือบผิวโลหะ แกะสลัก (ยกเว้นเครื่องประดับและเครื่องเงิน) และบริการที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้ผลิต
โรงเรียนศิลปะ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48280430
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546