สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ใช้อีพ๊อกซี่ ไอโซไซยาเนต หรือ สารยึดติดชนิดฟอมัลดีไฮด์เรซิน น้ำยาเคลือบเงา หรือสารผนึก (Use epoxy, isocyanate, or formaldehyde-resin adhesives, finishes, or sealants)
กลุ่มงาน: การใช้กาวหรือสารติดยึด (Applying Glues or Sealants)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการทำงาน (Asthma, occupational)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานก่อสร้างที่ทำงานด้วยมือ
คนงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาทั่วไป
คนงานทาสี เคลือบ และตกแต่ง
คนงานทำฉนวนสำหรับเครื่องจักรกล
คนงานทำฉนวนสำหรับพื้น หลังคา และผนัง
คนงานในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
คนงานและคนตกแต่งพื้นหินขัด
คนงานและช่างเทคนิคที่เกี่ยวกับงานก่อนพิมพ์
คนช่วยงานก่ออิฐ บล็อก แกะหิน และผู้ติดตั้ง กระเบื้องและหินอ่อน
คนช่วยงานคนงานก่อสร้างอื่นๆ ทั้งหมด
คนช่วยงานช่างทาสี ช่างติดกระดาษผนัง ช่างทำพลาสติก ช่างฉาบปูน
คนช่วยงานช่างทำหลังคา
คนช่วยงานช่างไฟฟ้า
คนช่วยงานช่างไม้
คนช่วยงานช่างวางท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมท่อและระบบไอน้ำ
คนทำความสะอาดท่อน้ำเสีย และผู้ให้บริการระบบบ่อเกรอะ
คนทำแม่พิมพ์และเครื่องมือ
คนที่มีอาชีพทำเกี่ยวกับงานไม้
เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน
ช่างซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ช่างซ่อมยานยนต์และช่างเทคนิคบริการ
ช่างซ่อมและคนงานเครื่องหนังและรองเท้า
ช่างซ่อมและช่างติดตั้งเครื่องทำความร้อน เครื่องปรับอากาศ และตู้เย็น
ช่างซ่อมและติดตั้งกระจกรถยนต์
ช่างซ่อมอากาศยานและช่างเทคนิคบริการ
ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ที่เกี่ยวกับสถานีไฟฟ้า สถานีย่อยและเครื่องส่งไฟฟ้า
ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมและพานิชย์
ช่างติดกระจก
ช่างทำต้นแบบที่เป็นไม้
ช่างทำต้นแบบที่เป็นโลหะและพลาสติก
ช่างทำเบาะ
ช่างทำพื้น (ยกเว้นงานเกี่ยวกับพรม ไม้ และกระเบื้องเนื้อแข็ง)
ช่างทำและประกอบใยแก้ว
ช่างทำหลังคา
ช่างเทคนิควิทยาศาสตร์การบินประยุกต์
ช่างประกอบเครื่องยนต์และเครื่องจักรอื่นๆ
ช่างประกอบโครงสร้างอากาศยาน พื้นผิว สายส่ง และระบบต่าง ๆ
ช่างประกอบชิ้นส่วน, อื่นๆ ทั้งหมด
ช่างประกอบอุปกรณ์เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์
ช่างประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ช่างประปา ช่างวางท่อและช่างท่อไอน้ำ
ช่างปูนปั้น ช่างเก็บรายละเอียดงานคอนกรีต
ช่างปูนพลาสเตอร์ ช่างฉาบปูน
ช่างฝีมืองานก่อสร้าง, อื่นๆ ทั้งหมด
ช่างฝีมืองานหัตถกรรม
ช่างไฟฟ้า
ช่างไม้
ช่างโรงงานประกอบหัตถกรรม
ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตแพทย์ทั่วไป
ทันตแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ทั้งหมด
นักกายอุปกรณ์เสริมหรือเทียม
นักเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการทันตกรรม
นักอนุรักษ์ และช่างเทคนิคพิพิธภัณฑ์
ผู้คุมเครื่องพิมพ์
ผู้เชี่ยวชาญเครื่องยนต์ดีเซล ช่างซ่อมรถบรรทุกและรถบัส
ผู้ดูแล ผู้คุมเดินเครื่อง และผู้ติดตั้งเครื่องจักรที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระดาษ
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องทากาว
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องทำรองเท้า
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมเครื่องจักรที่ใช้ในงานไม้ (ยกเว้นการเลื่อย)
ผู้ติดตั้งพรม
ผู้ติดตั้งและซ่อมแซมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าที่ใช้ในอุปกรณ์เกี่ยวกับการขนส่ง
ผู้ติดตั้งหลังคากระเบื้องและแผ่นไม้ใช้ทำผนัง
ผู้ติดตั้งหินอ่อนและกระเบื้อง
ผู้ติดตั้งอาคารสำเร็จรูปและบ้านเคลื่อนที่
ผู้ทำแบบแปลน สำหรับงานโลหะและพลาสติก
แพทย์แต่งฟัน
ศิลปิน รวมถึง จิตรกร ช่างปั้น นักแสดง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา
การก่อสร้างท่อน้ำใช้ ท่อน้ำเสีย และโครงสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปใหม่
การก่อสร้างบ้านใหม่สำหรับครอบครัวเดี่ยว (ยกเว้นบ้านสำเร็จรูป)
การก่อสร้างบ้านใหม่สำหรับหลายครอบครัว (ยกเว้นบ้านสำเร้จรูป)
การก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรม
การก่อสร้างอาคารสถาบันหรือพาณิชย์
การซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์และการทำเบาะบุนวมใหม่
การซ่อมแซมยานยนต์ทั่วไป
การซ่อมแซมและบำรุงรักษา
การซ่อมแซมและบำรุงรักษาตัวถัง สี และภายในยานยนต์
การซ่อมแซมและบำรุงรักษายานยนต์อื่น ๆ ทั้งหมด
การซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้
การซ่อมและบำรุงรักษาสินค้าครัวเรือนและสินค้าส่วนบุคคล
การทำผลิตภัณฑ์ไม้แผ่นประกอบใหม่
การทำล๊อกเกอร์ หิ้ง ฉากกั้น และตู้แสดง
การผลิตกระดาษ
การผลิตกระดาษแข็งและกระดาษปั๊มไดคัท
การผลิตกระเป๋าเงินและกระเป๋าถือสำหรับผู้หญิง
การผลิตคอนเนคเตอร์
การผลิตคาปาซิเตอร์
การผลิตเคมีภัณฑ์และของผสมเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตเครื่องเขียน สมุดบันทึก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
การผลิตเครื่องจักร
การผลิตเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานดลหะอื่น ๆ
การผลิตเครื่องจักรทั่วไปเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในสำนักงาน
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร
การผลิตเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง
การผลิตเครื่องจักรสำหรับงานไม้และโรงเลื่อย
การผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตเครื่องใช้ทางการผ่าตัดและสิ่งที่เกี่ยวข้อง
การผลิตเครื่องบรรจุหีบห่อ
การผลิตเครื่องประดับ (ยกเว้นเครื่องแต่งกาย)
การผลิตเครื่องปลายทางคอมพิวเตอร์
การผลิตเครื่องมือควบคุมและตรวจวัดอื่น ๆ
การผลิตเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจวัด การแสดงผล และการควบคุมตัวแปรในกระบวนการทางอุตสาหกรรม
การผลิตเครื่องมือและระบบทางทะเลและการบิน คู่มือ การนำทาง การตรวจจับ การค้นหา
การผลิตเครื่องมือวัดสำหรับการตรวจวัดและทดสอบกระแสไฟฟ้าและสัญญาณไฟฟ้า
การผลิตเครื่องรีดผ้า ซักผ้า ซักผ้าแห้ง ที่ใช้เชิงพาณิชย์
การผลิตโคมไฟฟ้าที่ใช้สำหรับสถาบัน อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์
การผลิตตัวต้านทาน
การผลิตตัวถังยานยนต์
การผลิตติดตั้งคอมพิวเตอร์
การผลิตตู้ไม้ โทรทัศน์และวิทยุไม้
การผลิตตู้เย็นและตู้แช่แข็งสำหรับครัวเรือน
การผลิตที่นั่งและเครื่องตกแต่งภายในยานยนต์
การผลิตบ้านสำเร็จ (บ้านเคลื่อนที่)
การผลิตเบ็ดเตล็ด
การผลิตเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษอนามัย
การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตผลิตภัณฑ์สายโลหะอื่น ๆ
การผลิตฟิล์มถ่ายภาพ กระดาษ เพลต และสารเคมี
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน (ยกเว้นจากไม้และโลหะ)
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ไม่บุนวมสำหรับใช้ในครัวเรือน
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สำหรับสำนักงาน
การผลิตเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง
การผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะสำหรับครัวเรือน
การผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (ยกเว้นไม้)
การผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับสถาบัน (เช่น โรงเรียน ห้องสมุด โรงภาพยนต์ โบสถ์)
การผลิตไม้อัด
การผลิตไม้อัดและแผ่นไม้เนื้ออ่อนอัด
การผลิตรถบ้านเคลื่อนที่
การผลิตรถพ่วงบรรทุก
การผลิตวัสดุของร้านขายอัญมณีและงานเจียรนัย
การผลิตส่วนประกอบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
การผลิตสารเคมี
การผลิตสารยึดติด
การผลิตสินค้าเกี่ยวกับกีฬา
การผลิตหมึกพิมพ์
การผลิตอิเล็กตรอนทิวบ์
การผลิตอุปกรณ์การเชื่อมและบัดกรี
การผลิตอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์
การผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับดวงตาและเลนส์
การผลิตอุปกรณ์ครอบไฟสำหรับที่อยู่อาศัย
การผลิตอุปกรณ์เครื่องยนต์อื่น ๆ
การผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์อื่น ๆ
การผลิตอุปกรณ์ทางทันตกรรม
การผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการขนส่ง
การผลิตอุปกรณ์ที่มีสายรับสัญญาณ
การผลิตอุปกรณ์โทรศัพท์
การผลิตอุปกรณ์และเครื่องจักรที่เกี่ยวกับการทำเหมือง
การผลิตอุปกรณ์และเครื่องอัดรีด (Rolling Mill)
การผลิตอุปกรณ์วีดีโอและออดิโอ
การผลิตอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายและอุปกรณ์ออกอากาศโทรทัศน์และวิทยุ
การพิมพ์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ
การพิมพ์ที่ใช้แบบพิมพ์หินเชิงพาณิชย์
การพิมพ์ระบบกราเวียร์ (ใช้แม่พิมพ์ร่องลึก) เชิงพาณิชย์
การพิมพ์และกิจกรรมสนับสนุนอื่น ๆ
การพิมพ์หนังสือ
การฟอกและตกแต่งหนัง
การรักษาสภาพไม้
ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ผู้รับเหมาเกี่ยวกับประปา การปรับอากาศ และการให้ความร้อน
ผู้รับเหมางานคอนกรีตชนิดสำเร็จรูปและเหล็กโครงสร้าง
ผู้รับเหมางานโครงสร้างและฐานรากคอนกรีต
ผู้รับเหมางานพื้น
ผู้รับเหมางานไม้
ผู้รับเหมาทาสีและปิดฝาผนัง
ผู้รับเหมาปูกระเบื้องและทำพื้นหินขัด
พิมพ์หนังสือพิมพ์
โรงงานกระดาษ (ยกเว้นกระดาษหนังสือพิมพ์)
โรงงานเคลือบผ้าผืน
โรงงานตกแต่งสำเร็จผ้าทอหน้ากว้าง
โรงงานผ้าทอหน้ากว้าง
โรงงานผ้าผื้นที่ได้จากการถักและผ้าลูกไม้อื่น ๆ
โรงงานผ้าหน้าแคบ
โรงงานพรมและเครื่องปูลาด
โรงงานสิ่งทอ
โรงงานเส้นด้าย
โรงตกแต่งเส้นใยและผ้าผืน (ยกเว้น Broadwoven Fabric)
โรงปั่นด้าย
โรงผ้าผื้นที่ได้จากการถักแนวนอน
โรงเรียนศิลปะ
ห้องปฏิบัตการทางทันตกรรม
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์อื่น ๆ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48321864
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546