สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ใช้โซเดียมไซยาไนต์ในการดึงธาตุเงินออกมาจากฟิล์มเอกซเรย์ (Use sodium cyanide to recover silver from x-ray film)
กลุ่มงาน: เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous)
โรคที่เกี่ยวข้อง
การหยุดหายใจ เนื่องจากสารรบกวนการจับออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง (Asphyxiation, chemical)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องมือเกี่ยวกับสารเคมี
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023090
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546