สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือ การวิจัยที่มีการจัดการเกี่ยวกับเชื้อโรค (Work in a medical or research laboratory handling the pathogen)
กลุ่มงาน: บริการด้านการแพทย์หรือทันตแพทย์ (Medical or Dental Services)
โรคที่เกี่ยวข้อง
African Trypanosomiasis
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
Boutonneuse fever
B-virus meningoencephalitis
Coccidioidomycosis
Crimean-Congo hemorrhagic fever
Hantavirus pulmonary syndrome
Hendra and Nipah viral diseases
Kyasanur forest disease
Lassa fever
Lymphocytic choriomeningitis
Omsk hemorrhagic fever
Q fever
Rift valley fever
Rocky Mountain spotted fever
กาฬโรค (Plague)
ไข้ทรพิษหรือฝีดาษ (Smallpox)
ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever)
ไข้เหลือง (Yellow fever)
ตับอักเสบ ซี (Hepatitis C)
ตับอักเสบ บี (Hepatitis B)
โรคกาฬหลังแอ่น (Meningococcal infection)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากหมัด (Typhus, mite-borne scrub)
โรคไข้เลือดออกมีอาการทางไต (Hemorrhagic fever with renal syndrome)
โรคไข้สมองอักเสบจากยุงกัด (Viral encephalitides, mosquito-borne)
โรคไข้สมองอักเสบจากเห็บ (Viral encephalitides, tick-borne)
โรคซิททาโคซิส หรือโรคนกแก้ว (Psittacosis)
โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย (Tularemia)
โรคบรูเซลโลซิส หรือโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)
โรคปากเปื่อยพุพอง (Vesicular stomatitis fever)
โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
โรคมองคล่อพิษ (โรคของม้าที่ติดต่อถึงคนได้) (Glanders)
โรคเมลิออยด์ (Melioidosis)
โรคริกเกตเซียลพอกซ์ (Rickettsialpox)
โรคลีเจียนเนลโลสิส (ติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลันจากสิ่งแวดล้อม) (Legionellosis)
โรควัณโรค (Tuberculosis)
โรคสมองพรุน (Creutzfeldt-Jacob disease)
โรคอีโบลา (Ebola-Marburg viral diseases)
โรคเอดส์ (Acquired immunodeficiency syndrome)
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
โรคไอกรน (Pertussis)
โรคฮีสโตพลาสโมซิส (ติดเชื้อรา) (Histoplasmosis)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
ช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการทางคลินิกและการแพทย์
นักจุลชีววิทยา
นักเทคนิคชีววิทยา
นักเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการทางคลินิกและการแพทย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
แพทย์ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800345
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546