สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ทำงานในอาคารที่ชุกชุมไปด้วย หนู เห็บ หมัด หรือ ไร (Work in building infested with rodent fleas or mites)
กลุ่มงาน: การทำงานภายในอาคาร (Working Indoors)
โรคที่เกี่ยวข้อง
กาฬโรค (Plague)
โรคไข้รากสาดใหญ่จากเห็บ (Typhus, flea-borne endemic)
โรคริกเกตเซียลพอกซ์ (Rickettsialpox)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานควบคุมศัตรูพืชและผู้ช่วย
คนงานทำความสะอาดอาคาร (ยกเว้นคนรับใช้และแม่บ้าน)
คนงานทำความสะอาดอาคาร, อื่นๆ ทั้งหมด
คนรับใช้และแม่บ้าน
พนักงานสำนักงาน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023151
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546