สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: สัมผัสผิวหนังหรือสูดดมละอองในขณะที่ใช้เพนตาคลอโรฟีนอล (Contaminate skin or inhale spray while using pentachlorophenol)
กลุ่มงาน: การใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช (Applying Pesticides)
โรคที่เกี่ยวข้อง
เพนตะคลอโรฟีนอล, พิษเฉียบพลัน (Pentachlorophenol, acute toxic effect)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานก่อสร้างที่ทำงานด้วยมือ
คนงานควบคุมศัตรูพืชและผู้ช่วย
คนงานฟาร์มปศุสัตว์
คนงานฟาร์มและแรงงานที่ทำงานเกี่ยวกับต้นพืช เพาะกล้า และในเรือนกระจก
คนช่วยงานคนงานก่อสร้างอื่นๆ ทั้งหมด
คนช่วยงานช่างไม้
ช่างทำรั้ว
ช่างฝีมืองานก่อสร้าง, อื่นๆ ทั้งหมด
ช่างไม้
ชาวนาชาวไร่ เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
ผู้คุม ผู้ตั้งเครื่องฉีดพ่น ทาสี และ เคลือบ
ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ผู้ฉีดพ่นและผู้ใช้ ในงานที่เกี่ยวข้องกับพืชผัก
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023186
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546