สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ทำงานในพื้นที่ปิด (Work in confined space)
กลุ่มงาน: การรั่วไหลหรืออุบัติเหตุในพื้นที่ปิด (Spill or Confined Space Accident)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Methemoglobinemia, acute severe
การหยุดหายใจ เนื่องจากสารที่ทำให้ออกซิเจนในอากาศลดลง (Asphyxiation, simple)
การหยุดหายใจ เนื่องจากสารรบกวนการจับออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง (Asphyxiation, chemical)
ตับอักเสบ, สารเคมี (Hepatitis, chemical)
โรคปอดบวมแบบเป็นพิษ (Pneumonitis, toxic)
โรคผิวหนัง ที่มีแผลเป็นผื่นแดงและเป็นตุ่มคล้ายสิว (Chloracne)
โรคพาร์กินสัน (Parkinsonism)
โรคพิษต่อระบบประสาท (Neuropathy, toxic)
โรคสมอง, พิษเฉียบพลัน (Encephalopathy, acute toxic)
โรคหลอดลมสาขาอุดตัน (Bronchiolitis obliterans)
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการกระตุ้นของสารระคายเคือง (Asthma, irritant induced)
สารทำละลาย, พิษเฉียบพลัน (Solvents, acute toxic effect)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023179
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546