สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ทำงานในป่าในพื้นที่ที่มีโรคเฉพาะถิ่นในแถบอเมริกากลางและใต้ (Work in forest in endemic areas of Central and South America)
กลุ่มงาน: การทำงานกลางแจ้ง (Working Outdoors)
โรคที่เกี่ยวข้อง
ไข้เหลือง (Yellow fever)
โรคลิชมาเนีย หรือโรคริ้นฝอยทรายกัด (ติดเชื้อโปรโตซัว) (Leishmaniasis)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานขนย้ายสินค้าหรือวัสดุต่าง ๆ โดยใช้มือ
คนงานตัดไม้ และอื่นๆ ทั้งหมด
คนงานในภาคเกษตร, อื่นๆ ทั้งหมด
คนงานฟาร์ม ประมง และป่าไม้ อื่นๆ ทั้งหมด
คนงานอนุรักษ์ป่า
คนตัดต้นไม้ (ใช้ขวานหรือเลื่อย)
คนประเมินราคาไม้ซุง คนวัดขนาด
เจ้าหน้าที่ป่าไม้
ช่างเทคนิคด้านการอนุรักษ์ป่า
นักล่าสัตว์
นักสัตวิทยาและนักชีวิทยาสัตว์ป่า
นักสำรวจ
ผู้ควบคุม/ผู้จัดการ ที่ดูแลคนงานในฟาร์ม ป่าไม้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้คุมเครื่องมือและอุปกรณ์ตัดไม้
ผู้ดูแลป้องกันการการเล่นเกมและตกปลาที่ผิดกฎหมาย
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023213
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546