สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ทำงานในโรงงานทำข้าวโพดคั่วสำเร็จรูปที่ใช้ไดอะซิทิลในการแต่งรสชาติ (Work in microwave popcorn plant that uses diacetyl for flavoring)
กลุ่มงาน: การผลิต (Manufacturing)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคหลอดลมสาขาอุดตัน (Bronchiolitis obliterans)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานขนย้ายสินค้าหรือวัสดุต่าง ๆ โดยใช้มือ
ผู้คุมเครื่องเตรียมอาหาร
ผู้ดูแล และ ผู้คุมเครื่องปรุงอาหาร
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องผสม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การผลิตอาหารว่างอื่น ๆ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48280325
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546