สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ทำงานในพื้นที่ที่มีเห็บ หมัด ชุกชุม (Work in tick infested area)
กลุ่มงาน: การทำงานกลางแจ้ง (Working Outdoors)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Boutonneuse fever
Colorado tick fever
Crimean-Congo hemorrhagic fever
Kyasanur forest disease
Omsk hemorrhagic fever
Rocky Mountain spotted fever
Southern tick-associated rash illness
ไข้กลับ (Relapsing fever)
โรคไข้สมองอักเสบจากเห็บ (Viral encephalitides, tick-borne)
โรคติดเชื้อเออร์ลิเชีย (มีเห็บเป็นพาหะ) (Ehrlichiosis)
โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย (Tularemia)
โรคบาบีซิโอซิส หรือโรคไข้เห็บโค (Babesiosis)
โรคไลม์ (โรคติดต่อจากเห็บของกวาง) (Lyme disease)
อัมพาตจากเห็บ (Tick paralysis)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานซ่อมบำรุงทางหลวง
คนงานซ่อมบำรุงภาคพื้นอื่นๆ ทั้งหมด
คนงานตกแต่งและดูแลภูมิทัศน์
คนงานตัดไม้ และอื่นๆ ทั้งหมด
คนงานฟาร์ม ประมง และป่าไม้ อื่นๆ ทั้งหมด
คนงานฟาร์มปศุสัตว์
คนงานอนุรักษ์ป่า
คนตัดต้นไม้ (ใช้ขวานหรือเลื่อย)
คนประเมินราคาไม้ซุง คนวัดขนาด
เจ้าหน้าที่ป่าไม้
ช่างตัด ตกแต่ง เล็ม ต้นไม้
ช่างเทคนิคด้านการอนุรักษ์ป่า
ชาวนาชาวไร่ เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
นักล่าสัตว์
นักสัตวิทยาและนักชีวิทยาสัตว์ป่า
นักสำรวจ
ผู้ควบคุม/ผู้จัดการ ที่ดูแลคนงานตกแต่งและดูแลภูมิทัศน์
ผู้ควบคุม/ผู้จัดการ ที่ดูแลคนงานในฟาร์ม ป่าไม้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้คุมเครื่องมือและอุปกรณ์ตัดไม้
ผู้คุมอุปกรณ์ซ่อมบำรุงและการวางรางรถไฟ
ผู้ดูแลป้องกันการการเล่นเกมและตกปลาที่ผิดกฎหมาย
ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ผู้ฉีดพ่นและผู้ใช้ ในงานที่เกี่ยวข้องกับพืชผัก
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48735609
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546