สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ทำงานหรือว่ายน้ำในน้ำที่มีการปนเปื้อน (การสัมผัสทางผิวหนัง) (Work or swim in contaminated water (percutaneous exposure))
กลุ่มงาน: สัมผัสกับมนุษย์หรือสัตว์ (Contact with Humans or Animals)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Naegleriasis
โรคพยาธิใบไม้ในตับและลำไส้ (Schistosomiasis, hepatic and intestinal)
โรคพยาธิใบไม้ในทางเดินปัสสาวะ (Schistosomiasis, urinary)
โรคเมลิออยด์ (Melioidosis)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานในภาคเกษตร, อื่นๆ ทั้งหมด
คนงานฟาร์มปศุสัตว์
คนงานฟาร์มและแรงงานที่ทำงานเกี่ยวกับต้นพืช เพาะกล้า และในเรือนกระจก
คนทำความสะอาดท่อน้ำเสีย และผู้ให้บริการระบบบ่อเกรอะ
ชาวนาชาวไร่ เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
ผู้ดูแลโรงงานบำบัดน้ำเสียและของเสียที่เป็นของเหลว
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023093
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546