สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ทำงานกับสารทำละลายกาว (Work with glue solvents)
กลุ่มงาน: การใช้กาวหรือสารติดยึด (Applying Glues or Sealants)
โรคที่เกี่ยวข้อง
สารทำละลาย, พิษเฉียบพลัน (Solvents, acute toxic effect)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานก่อสร้างที่ทำงานด้วยมือ
คนงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาทั่วไป
คนงานทาสี เคลือบ และตกแต่ง
คนงานทำฉนวนสำหรับพื้น หลังคา และผนัง
คนงานในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
คนงานและคนตกแต่งพื้นหินขัด
คนช่วยงานก่ออิฐ บล็อก แกะหิน และผู้ติดตั้ง กระเบื้องและหินอ่อน
คนช่วยงานคนงานก่อสร้างอื่นๆ ทั้งหมด
คนช่วยงานช่างทาสี ช่างติดกระดาษผนัง ช่างทำพลาสติก ช่างฉาบปูน
คนช่วยงานช่างทำหลังคา
คนช่วยงานช่างไฟฟ้า
คนช่วยงานช่างไม้
คนช่วยงานช่างวางท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมท่อและระบบไอน้ำ
คนทำความสะอาดท่อน้ำเสีย และผู้ให้บริการระบบบ่อเกรอะ
คนทำแม่พิมพ์และเครื่องมือ
คนที่มีอาชีพทำเกี่ยวกับงานไม้
ช่างซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ช่างซ่อมยานยนต์และช่างเทคนิคบริการ
ช่างซ่อมและคนงานเครื่องหนังและรองเท้า
ช่างซ่อมและช่างติดตั้งเครื่องทำความร้อน เครื่องปรับอากาศ และตู้เย็น
ช่างซ่อมและติดตั้งกระจกรถยนต์
ช่างซ่อมอากาศยานและช่างเทคนิคบริการ
ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ที่เกี่ยวกับสถานีไฟฟ้า สถานีย่อยและเครื่องส่งไฟฟ้า
ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมและพานิชย์
ช่างติดกระจก
ช่างทำต้นแบบที่เป็นไม้
ช่างทำต้นแบบที่เป็นโลหะและพลาสติก
ช่างทำเบาะ
ช่างทำพื้น (ยกเว้นงานเกี่ยวกับพรม ไม้ และกระเบื้องเนื้อแข็ง)
ช่างทำและประกอบใยแก้ว
ช่างทำหลังคา
ช่างเทคนิควิทยาศาสตร์การบินประยุกต์
ช่างประกอบเครื่องยนต์และเครื่องจักรอื่นๆ
ช่างประกอบโครงสร้างอากาศยาน พื้นผิว สายส่ง และระบบต่าง ๆ
ช่างประกอบชิ้นส่วน, อื่นๆ ทั้งหมด
ช่างประกอบอุปกรณ์เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์
ช่างประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ช่างประปา ช่างวางท่อและช่างท่อไอน้ำ
ช่างปูนปั้น ช่างเก็บรายละเอียดงานคอนกรีต
ช่างปูนพลาสเตอร์ ช่างฉาบปูน
ช่างฝีมืองานก่อสร้าง, อื่นๆ ทั้งหมด
ช่างฝีมืองานหัตถกรรม
ช่างไฟฟ้า
ช่างไม้
ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตแพทย์ทั่วไป
ทันตแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ทั้งหมด
นักกายอุปกรณ์เสริมหรือเทียม
นักเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการทันตกรรม
ผู้เชี่ยวชาญเครื่องยนต์ดีเซล ช่างซ่อมรถบรรทุกและรถบัส
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องทากาว
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องทำรองเท้า
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมเครื่องจักรที่ใช้ในงานไม้ (ยกเว้นการเลื่อย)
ผู้ติดตั้งพรม
ผู้ติดตั้งและซ่อมแซมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าที่ใช้ในอุปกรณ์เกี่ยวกับการขนส่ง
ผู้ติดตั้งหลังคากระเบื้องและแผ่นไม้ใช้ทำผนัง
ผู้ติดตั้งหินอ่อนและกระเบื้อง
ผู้ติดตั้งอาคารสำเร็จรูปและบ้านเคลื่อนที่
ศิลปิน รวมถึง จิตรกร ช่างปั้น นักแสดง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48824919
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546