สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ทำงานกับสารเคมีที่เป็นพิษที่สามารถหกรั่วไฟลหรือระบายออกมาได้ (Work with toxic chemicals that could be spilled or released)
กลุ่มงาน: การรั่วไหลหรืออุบัติเหตุในพื้นที่ปิด (Spill or Confined Space Accident)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Methemoglobinemia, acute severe
กรดไฮโดรคลอริก, พิษ (Hydrofluoric acid, toxic effect)
การหยุดหายใจ เนื่องจากสารที่ทำให้ออกซิเจนในอากาศลดลง (Asphyxiation, simple)
การหยุดหายใจ เนื่องจากสารรบกวนการจับออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง (Asphyxiation, chemical)
ตับอักเสบ, สารเคมี (Hepatitis, chemical)
โรคปอดบวมแบบเป็นพิษ (Pneumonitis, toxic)
โรคผิวหนัง ที่มีแผลเป็นผื่นแดงและเป็นตุ่มคล้ายสิว (Chloracne)
โรคพิษต่อระบบประสาท (Neuropathy, toxic)
โรคโลหิตจาง, เฉียบพลัน (Hemolytic anemia, acute)
โรคสมอง, พิษเฉียบพลัน (Encephalopathy, acute toxic)
โรคหลอดลมสาขาอุดตัน (Bronchiolitis obliterans)
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการกระตุ้นของสารระคายเคือง (Asthma, irritant induced)
สารทำละลาย, พิษเฉียบพลัน (Solvents, acute toxic effect)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
ออกาโนฟอสเฟตและคาบาเมต, เฉียบพลัน (Organophosphate & carbamates, acute)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
นักผจญเพลิง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การกำจัดและบำบัดของเสียอันตราย
การป้องกันเพลิงไหม้
บริการฟื้นฟูสภาพสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อน
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785871
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546