สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ทำงานในโรงงานผลิตเยื่อและกระดาษเป็นเวลาหลายปี ซึ่งสัมผัสกับก๊าซที่ระคายเคืองจำนวนมากซ้ำ ๆ (Worked in pulp and paper mill for years with repeated heavy exposures to irritating gases)
กลุ่มงาน: การผลิต (Manufacturing)
โรคที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาทั่วไป
ช่างซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ช่างโรงงานประกอบหัตถกรรม
ผู้คุมเครื่องแยก กรอง ตกตะกอน และเครื่องกลั่น
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องมือเกี่ยวกับสารเคมี
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การทำเยื่อกระดาษ
โรงงานกระดาษ (ยกเว้นกระดาษหนังสือพิมพ์)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48328264
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546