สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ย่อยสลายฟลูออโรโพลิเมอร์โดยการเชื่อม การเผา หรือการบัดกรี (Decompose fluoropolymers by welding, burning, brazing, or soldering)
กลุ่มงาน: การให้ความร้อนหรือคุมเครื่องจักรเกี่ยวกับพลาสติก/ยาง (Heating or Machining Plastics/Rubber)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคจากควันโพลีเมอร์ (Polymer fume fever)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานขึ้นโครงร่างเหล็กและเหล็กกล้า
คนงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาทั่วไป
คนช่วยงานช่างไฟฟ้า
ช่างเชื่อม ช่างตัด ช่างบัดกรี ช่างเชื่อมประสาน
ช่างซ่อมและติดตั้งสายไฟฟ้า
ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ที่เกี่ยวกับสถานีไฟฟ้า สถานีย่อยและเครื่องส่งไฟฟ้า
ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมและพานิชย์
ช่างติดตั้งและช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานยนต์
ช่างติดตั้งและประกอบโลหะโครงสร้าง
ช่างเทคนิควิทยาศาสตร์การบินประยุกต์
ช่างประกอบโครงสร้างอากาศยาน พื้นผิว สายส่ง และระบบต่าง ๆ
ช่างประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ช่างประปา ช่างวางท่อและช่างท่อไอน้ำ
ช่างไฟฟ้า
ช่างโรงงานประกอบหัตถกรรม
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องเชื่อม บัดกรี และเชื่อมประสาน
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมเครื่องหลอมโลหะและพลาสติก
ผู้ติดตั้งและซ่อมแซมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าที่ใช้ในอุปกรณ์เกี่ยวกับการขนส่ง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48773065
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546