สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ล้างคราบไขมันที่ติดโลหะ (Degrease metal)
กลุ่มงาน: การดูแลจัดการเคมีภัณฑ์ (Handling Chemicals)
โรคที่เกี่ยวข้อง
สารทำละลาย, พิษเฉียบพลัน (Solvents, acute toxic effect)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานขัดและบดโม่ โดยใช้อุปกรณ์มือ
คนงานทำโลหะแผ่น
คนงานอัญมณี พลอย และเหล็ก
คนช่วยงานช่างไฟฟ้า
คนทำแม่พิมพ์และเครื่องมือ
ช่างกล
ช่างเจียร ช่างตะไบและช่างลับคม
ช่างเชื่อม ช่างตัด ช่างบัดกรี ช่างเชื่อมประสาน
ช่างซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ช่างซ่อมยานยนต์และช่างเทคนิคบริการ
ช่างซ่อมและช่างติดตั้งเครื่องทำความร้อน เครื่องปรับอากาศ และตู้เย็น
ช่างซ่อมอากาศยานและช่างเทคนิคบริการ
ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ที่เกี่ยวกับสถานีไฟฟ้า สถานีย่อยและเครื่องส่งไฟฟ้า
ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมและพานิชย์
ช่างตัดและช่างตกแต่ง โดยอุปกรณ์ใช้มือ
ช่างติดตั้งและช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานยนต์
ช่างติดตั้งและประกอบโลหะโครงสร้าง
ช่างทำต้นแบบที่เป็นโลหะและพลาสติก
ช่างประกอบเครื่องยนต์และเครื่องจักรอื่นๆ
ช่างประกอบโครงสร้างอากาศยาน พื้นผิว สายส่ง และระบบต่าง ๆ
ช่างประกอบอุปกรณ์เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์
ช่างประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ช่างไฟฟ้า
ช่างโรงงานประกอบหัตถกรรม
ผู้ควบคุมและผู้ดูแลเครื่องโม่และเครื่องไสที่ใช้ในงานโลหะและพลาสติก
ผู้ควบคุมและผู้ติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในงานโลหะและพลาสติก อื่นๆ ทั้งหมด
ผู้คุม/ตั้งเครื่องเจาะเหล็กและพลาสติก
ผู้คุม/ผู้ติดตั้งเครื่องดึงและเครื่องรีดโลหะและพลาสติก
ผู้คุมเครื่องกดอัด ดัน ตัด เหล็กและพลาสติก
ผู้คุมเครื่องมือทำความสะอาด ล้าง และกัดสนิมโลหะ
ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องเคลือบและชุบโลหะและพลาสติก
ผู้คุมและผู้ดูแลอุปกรณ์ให้ความร้อนที่ใช้ในงานโลหะและพลาสติก
ผู้คุมและผู้ติดตั้งเครื่องกลึงโลหะและพลาสติก
ผู้เชี่ยวชาญเครื่องยนต์ดีเซล ช่างซ่อมรถบรรทุกและรถบัส
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องเชื่อม บัดกรี และเชื่อมประสาน
ผู้ติดตั้งและซ่อมแซมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าที่ใช้ในอุปกรณ์เกี่ยวกับการขนส่ง
ผู้ทำแบบแปลน สำหรับงานโลหะและพลาสติก
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48819591
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546