สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ด้วยสารฆ่าเชื้อหรือความร้อนสูง (Disinfect or sterilize medical equipment)
กลุ่มงาน: การทำความสะอาดหรือการฆ่าเชื้อ (Cleaning or Disinfecting)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการทำงาน (Asthma, occupational)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพอื่นๆ ทั้งหมด
ช่างเทคโนโลยีศัลยกรรม
ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และ ผู้ดูแล
ผู้ช่วยแพทย์
พยาบาลประกาศนียบัตรวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การผลิตของผสมทางเภสัชภัณฑ์
การผลิตเครื่องตรวจวัดทางการแพทย์และการผ่าตัด
การผลิตผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ (ยกเว้นที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค)
บริการจัดงานศพและสถานที่ประกอบพิธีศพ
บริการรถพยาบาลเคลื่อนที่
โรคพยาบาลที่รักษาและผ่าตัดทั่วไป
ศูนย์ล้างไต
สำนักงานของผู้ประกอบการด้านสุขภาพเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
สำนักงานทันตแพทย์
สำนักงานแพทย์ (ยกเว้นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต)
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48321667
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546