สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ทำความสะอาดขนสัตว์ด้วยสารประกอบที่มีส่วนผสมของเอมีน (Dye fur with compounds containing amines)
กลุ่มงาน: การย้อมสีหรือการทำสี (Dyeing or Tanning)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการทำงาน (Asthma, occupational)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ อื่นๆทั้งหมด
ผู้คุมเครื่องแยก กรอง ตกตะกอน และเครื่องกลั่น
ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องย้อมและเครื่องฟอกสีสิ่งทอ
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องมือเกี่ยวกับสารเคมี
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องผสม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การผลิตเครื่องนุ่งห่มหนังและขนสัตว์
โรงงานสิ่งทอ
โรงตกแต่งเส้นใยและผ้าผืน (ยกเว้น Broadwoven Fabric)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48280427
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546