สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: เข้าไปในไซโล 1-10 วันหลังจากที่ใส่ของจนเต็ม (Enter silo one to ten days after filling with silage)
กลุ่มงาน: การรั่วไหลหรืออุบัติเหตุในพื้นที่ปิด (Spill or Confined Space Accident)
โรคที่เกี่ยวข้อง
การหยุดหายใจ เนื่องจากสารรบกวนการจับออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง (Asphyxiation, chemical)
โรคหลอดลมสาขาอุดตัน (Bronchiolitis obliterans)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานฟาร์มปศุสัตว์
คนงานฟาร์มและแรงงานที่ทำงานเกี่ยวกับต้นพืช เพาะกล้า และในเรือนกระจก
ชาวนาชาวไร่ เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023177
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546