สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ผสมส่วนผสมตามสูตร ห่อแบบ หรือบ่มเรซินเพื่อผลิตวัสดุประกอบที่มีความล้ำหน้า (Formulate, mold, or cure resins to produce advanced composite materials)
กลุ่มงาน: การผลิต (Manufacturing)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการทำงาน (Asthma, occupational)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาทั่วไป
คนงานอัญมณี พลอย และเหล็ก
คนห่อของ คนบรรจุหีบห่อ โดยใช้มือ
ช่างซ่อมและติดตั้งสายไฟฟ้า
ช่างซ่อมอากาศยานและช่างเทคนิคบริการ
ช่างทำต้นแบบที่เป็นโลหะและพลาสติก
ช่างทำและประกอบใยแก้ว
ช่างเทคนิคเคมี
ช่างประกอบโครงสร้างอากาศยาน พื้นผิว สายส่ง และระบบต่าง ๆ
ช่างประกอบชิ้นส่วน, อื่นๆ ทั้งหมด
ช่างฝีมืองานก่อสร้าง, อื่นๆ ทั้งหมด
นักวิทยาศาตร์ด้านวัสดุ
ผู้คุม/ผู้ติดตั้งเครื่องดึงและเครื่องรีดโลหะและพลาสติก
ผู้คุมเครื่องอัดแรงดัน เครื่องขึ้นรูปและเครื่องรีด
ผู้คุมเดินเครื่องทำแม่พิมพ์ ทำแกน และหล่อโลหะและพลาสติก
ผู้ดูแล ผู้คุมหม้อต้ม เครื่องอบแห้ง เตาอบ เตาเผา และเตาหลอม
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องบรรจุและบรรจุภัณฑ์
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องผสม
ผู้ติดตั้งอาคารสำเร็จรูปและบ้านเคลื่อนที่
ผู้ทำแบบแปลน สำหรับงานโลหะและพลาสติก
วิศวกรด้านวัสดุ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา
การก่อสร้างทางด่วน ถนน และสะพาน
การก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ
การก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรม
การก่อสร้างอาคารสถาบันหรือพาณิชย์
การซ่อมแซมและบำรุงรักษา
การซ่อมและบำรุงรักษาสินค้าครัวเรือนและสินค้าส่วนบุคคล
การต่อเรือ
การต่อเรือและการซ่อมเรือ
การทำล๊อกเกอร์ หิ้ง ฉากกั้น และตู้แสดง
การผลิตกระดาษ
การผลิตกระป๋องจากเส้นใย ท่อ ถังทรงกระบอก และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน
การผลิตกระเป๋าเงินและกระเป๋าถือสำหรับผู้หญิง
การผลิตขดลวด หม้อแปลง และตัวนำไฟฟ้าอื่น ๆ
การผลิตคาร์บูเรเตอร์ ลูกสูบ วงแหวนลูกสูบ และวาวล์
การผลิตเครื่องจักร
การผลิตเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานดลหะอื่น ๆ
การผลิตเครื่องจักรทั่วไปเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในสำนักงาน
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร
การผลิตเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง
การผลิตเครื่องจักรสำหรับงานไม้และโรงเลื่อย
การผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตเครื่องใช้ทางการผ่าตัดและสิ่งที่เกี่ยวข้อง
การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนอื่น ๆ
การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและพัดลมที่ใช้ในบ้านเรือน
การผลิตเครื่องตรวจวัดทางการแพทย์และการผ่าตัด
การผลิตเครื่องบรรจุหีบห่อ
การผลิตเครื่องปลายทางคอมพิวเตอร์
การผลิตเครื่องมือควบคุมและตรวจวัดอื่น ๆ
การผลิตเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจวัด การแสดงผล และการควบคุมตัวแปรในกระบวนการทางอุตสาหกรรม
การผลิตเครื่องมือและระบบทางทะเลและการบิน คู่มือ การนำทาง การตรวจจับ การค้นหา
การผลิตเครื่องมือวัดสำหรับการตรวจวัดและทดสอบกระแสไฟฟ้าและสัญญาณไฟฟ้า
การผลิตเครื่องมือส่งกำลังเชิงกล
การผลิตเครื่องมือสำหรับใช้ด้วยมือที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
การผลิตเครื่องรีดผ้า ซักผ้า ซักผ้าแห้ง ที่ใช้เชิงพาณิชย์
การผลิตโคมไฟฟ้าที่ใช้สำหรับสถาบัน อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์
การผลิตจรวดนำวิถีและยานอวกาศ
การผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ยานพาหนะอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์และเครื่องยนต์อากาศยาน
การผลิตชิ้นส่วนประกอบอากาศยานและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ
การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่อพ่วงยานอวกาศและจรวดนำวิถีอื่นๆ
การผลิตตัวถังยานยนต์
การผลิตติดตั้งคอมพิวเตอร์
การผลิตตู้ไม้ โทรทัศน์และวิทยุไม้
การผลิตตู้เย็นและตู้แช่แข็งสำหรับครัวเรือน
การผลิตท่อพลาสติกและข้อต่อท่อ
การผลิตที่นั่งและเครื่องตกแต่งภายในยานยนต์
การผลิตบ้านสำเร็จ (บ้านเคลื่อนที่)
การผลิตเบ็ดเตล็ด
การผลิตเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตปั๊มและอุกรณ์
การผลิตผลิตภัณฑ์กราไฟต์และคาร์บอน
การผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการขัดผิว
การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตแผงวงจรไฟฟ้าและสวิตช์เกียร์
การผลิตแผ่นวงจรพิมพ์เปล่า
การผลิตพลาสติกเป็นรูปทรงชนิดไม่เป็นลามิเนต
การผลิตพลาสติกลามิเนตชนิดแผ่น (ยกเว้นบรรจุภัณฑ์) และที่เป็นรูปทรง
การผลิตฟิล์มถ่ายภาพ กระดาษ เพลต และสารเคมี
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน (ยกเว้นจากไม้และโลหะ)
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สำหรับสำนักงาน
การผลิตเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง
การผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะสำหรับครัวเรือน
การผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (ยกเว้นไม้)
การผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับสถาบัน (เช่น โรงเรียน ห้องสมุด โรงภาพยนต์ โบสถ์)
การผลิตมอเตอร์ไซต์ จักรยาน และชิ้นส่วน
การผลิตมอเตอร์และปั๊มของหลว
การผลิตมอเตอรืและเครื่องกำหนิดไฟฟ้า
การผลิตยางยานยนต์ (ยกเว้นการหล่อดอก)
การผลิตยางสังเคราะห์
การผลิตยานยนต์หุ้มเกราะ รถถังและส่วนประกอบ
การผลิตรถบ้านเคลื่อนที่
การผลิตรถพ่วงบรรทุก
การผลิตรถไฟบรรทุกสินค้า
การผลิตรองเท้าพลาสติกและยาง
การผลิตระบบรถไฟรางเดียว เครื่องชักรอก และปั้นจั่น
การผลิตลูกปืน
การผลิตวัสดุพลาสติกและเรซิน
การผลิตสรรพาวุธและเครื่องประกอบต่าง ๆ
การผลิตส่วนประกอบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
การผลิตส่วนประกอบและอุปกรณ์ไฟฟ้าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตสารกึ่งตัวนำและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
การผลิตสินค้าเกี่ยวกับกีฬา
การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง หม้อแปลงไฟฟ้าจ่าย และหม้อแปลงชนิดพิเศษ
การผลิตอากาศยาน
การผลิตอุปกรณ์การเชื่อมและบัดกรี
การผลิตอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์
การผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับดวงตาและเลนส์
การผลิตอุปกรณ์ครอบไฟสำหรับที่อยู่อาศัย
การผลิตอุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรมและรีเลย์
การผลิตอุปกรณ์จับยึดท่อประปาพลาสติก
การผลิตอุปกรณ์ด้านการขนส่งอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์อื่น ๆ
การผลิตอุปกรณ์ทางทันตกรรม
การผลิตอุปกรณ์ทำอากาศให้อุ่นและอุปกรณ์ปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็นที่ใช้ในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์
การผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการขนส่ง
การผลิตอุปกรณ์และเครื่องจักรที่เกี่ยวกับการทำเหมือง
การผลิตอุปกรณ์และเครื่องอัดรีด (Rolling Mill)
การผลิตอุปกรณ์วีดีโอและออดิโอ
การผสมเรซินที่ซื้อมา
การรักษาสภาพไม้
ผู้รับเหมางานผนังและฉนวน
ผู้รับเหมางานพื้น
ผูรับเหมาทำการค้าพิเศษอื่น ๆ
ผู้รับเหมามุงหลังคา
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48328311
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546