สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: เชื่อมไฟฟ้าหรือเชื่อมก๊าซบนโลหะที่ถูกกระตุ้นด้วยไฟฟ้า (Gas or arc weld on galvanized metal)
กลุ่มงาน: การให้ความร้อนหรือคุมเครื่องจักรเกี่ยวกับโลหะ (Heating or Machining Metal)
โรคที่เกี่ยวข้อง
ตะกั่ว, พิษเรื้อรัง (Lead, subacute toxic effect)
โรคไข้ควันโลหะ (Metal fume fever)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาทั่วไป
คนงานทำโลหะแผ่น
ช่างเชื่อม ช่างตัด ช่างบัดกรี ช่างเชื่อมประสาน
ช่างติดตั้งและประกอบโลหะโครงสร้าง
ช่างทำหม้อไอน้ำ
ช่างประกอบโครงสร้างอากาศยาน พื้นผิว สายส่ง และระบบต่าง ๆ
ช่างฝีมืองานหัตถกรรม
ช่างโรงงานประกอบหัตถกรรม
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องเชื่อม บัดกรี และเชื่อมประสาน
ศิลปิน รวมถึง จิตรกร ช่างปั้น นักแสดง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา
การก่อสร้างท่อน้ำใช้ ท่อน้ำเสีย และโครงสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การก่อสร้างทางด่วน ถนน และสะพาน
การก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ
การก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปใหม่
การก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรม
การก่อสร้างอาคารสถาบันหรือพาณิชย์
การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า การชุบ การขัดมัน การชุบอโนไดซ์ และการทำสี
การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (ยกเว้นยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์)
การซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้
การต่อเรือ
การต่อเรือและการซ่อมเรือ
การผลิต plate work
การผลิตข้อต่อท่อต่าง ๆ และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
การผลิตคอนเทนเนอร์โลหะอื่น ๆ
การผลิตเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานดลหะอื่น ๆ
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร
การผลิตเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง
การผลิตเครื่องจักรสำหรับงานไม้และโรงเลื่อย
การผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตเครื่องมือสำหรับใช้ด้วยมือที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
การผลิตเคหะภัณฑ์
การผลิตชิ้นงานโลหะแผ่น
การผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ยานพาหนะอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตชิ้นส่วนประกอบอากาศยานและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ
การผลิตปั๊มและอุกรณ์
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตผลิตภัณฑ์สายโลหะอื่น ๆ
การผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะสำหรับครัวเรือน
การผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (ยกเว้นไม้)
การผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับสถาบัน (เช่น โรงเรียน ห้องสมุด โรงภาพยนต์ โบสถ์)
การผลิตมอเตอร์และปั๊มของหลว
การผลิตยานยนต์หุ้มเกราะ รถถังและส่วนประกอบ
การผลิตรถบ้านเคลื่อนที่
การผลิตรถพ่วงบรรทุก
การผลิตรถไฟบรรทุกสินค้า
การผลิตระบบรถไฟรางเดียว เครื่องชักรอก และปั้นจั่น
การผลิตวาล์วที่ใช้ในอุตสาหกรรม
การผลิตวาวล์กำลังและข้อต่อสำหรับของไหล
การผลิตวาวล์โลหะและข้อต่อท่ออื่น ๆ
การผลิตอุปกรณ์และเครื่องจักรที่เกี่ยวกับการทำเหมือง
การผลิตอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์
บริการเคลือบผิวโลหะ แกะสลัก (ยกเว้นเครื่องประดับและเครื่องเงิน) และบริการที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้ผลิต
ผู้รับเหมาเกี่ยวกับประปา การปรับอากาศ และการให้ความร้อน
ผู้รับเหมางานคอนกรีตชนิดสำเร็จรูปและเหล็กโครงสร้าง
ผู้รับเหมาตกแต่งอาคารอื่น ๆ
ผูรับเหมาทำการค้าพิเศษอื่น ๆ
ผู้รับเหมามุงหลังคา
โรงเรียนศิลปะ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785809
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546