สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ก่อให้เกิดละอองลอยชีวภาพที่ได้จาก นม ไข่ หรือ ของเหลวจากสัตว์ (Generate bioaerosols derived from milk, eggs, or animal serum)
กลุ่มงาน: การแปรรูปอาหาร (Food Processing)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการทำงาน (Asthma, occupational)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
ช่างทำแม่พิพม์และช่างหล่อ (ยกเว้นโลหะและพลาสติก)
ผู้คุมเครื่องเตรียมอาหาร
ผู้คุมเครื่องแยก กรอง ตกตะกอน และเครื่องกลั่น
ผู้คุมเครื่องอัดแรงดัน เครื่องขึ้นรูปและเครื่องรีด
ผู้ดูแล และ ผู้คุมเครื่องปรุงอาหาร
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องบรรจุและบรรจุภัณฑ์
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องผสม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การผลิตของผสมทางเภสัชภัณฑ์
การผลิตไข่ไก่
การผลิตที่เกี่ยวกับยาและสมุนไพร
การผลิตนมผง นมข้นหวาน และนมข้น
การผลิตนมและผลิตภัณฑ์จากนมวัว
การผลิตน้ำนมดิบ
การผลิตเนยแข็ง
การผลิตผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ (ยกเว้นที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค)
การผลิตสัตว์
การผลิตอาหาร
การฟอกและตกแต่งหนัง
ตลาดค้าเนื้อ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48293275
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546