สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ก่อให้เกิดละอองลอยชีวภาพของโปรตีนที่ได้จากสัตว์ (Generate bioaerosols of animal-derived proteins)
กลุ่มงาน: การดูแลจัดการสัตว์ (Handling Animals)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการทำงาน (Asthma, occupational)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานฟาร์มปศุสัตว์
ครูสอนวิชาชีววิทยา
ครูสอนวิทยาศาตร์การเกษตร, มัธยมปลาย
ชาวนาชาวไร่ เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
นักวิทยาศาตร์ด้านสัตว์
ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และ ผู้ดูแลสัตว์ในห้องปฏิบัติการ
ผู้ดูแลสัตว์ที่ไม่ได้อยู่ในกิจการปศุสัตว์
ผู้ผสมพันธ์สัตว์
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การทำฟาร์มแกะ
การทำฟาร์มโคกระบือ
การผลิตกระต่ายและสัตว์ตัดขน
การผลิตไข่ไก่
การผลิตนมและผลิตภัณฑ์จากนมวัว
การผลิตสัตว์
การผลิตสัตว์อื่น ๆ ทั้งหมด
การเพาะปลูกพืชไร่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทั้งหมด
บริการรักษาสัตว์
บริเวณขุนอาหารโคกระบือ
ผู้ขายส่งด้านปศุสัตว์
ฟาร์มสุกร
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48328344
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546