สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ใช้สารกำจัดแมลงกลุ่มออกาโนคลอรีน (Apply organochlorine insecticides)
กลุ่มงาน: การใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช (Applying Pesticides)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคพิษจากสารออร์แกโนคลรีนแบบเฉียบพลัน (Organochlorine insecticides, acute)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานควบคุมศัตรูพืชและผู้ช่วย
คนงานซ่อมบำรุงภาคพื้นอื่นๆ ทั้งหมด
คนงานตกแต่งและดูแลภูมิทัศน์
คนงานในภาคเกษตร, อื่นๆ ทั้งหมด
คนงานฟาร์มปศุสัตว์
คนงานฟาร์มและแรงงานที่ทำงานเกี่ยวกับต้นพืช เพาะกล้า และในเรือนกระจก
ชาวนาชาวไร่ เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
นักวิทยาศาสตร์ด้านดินและพืช
ผู้ควบคุม/ผู้จัดการ ที่ดูแลคนงานตกแต่งและดูแลภูมิทัศน์
ผู้ควบคุม/ผู้จัดการ ที่ดูแลคนงานในฟาร์ม ป่าไม้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ผู้ฉีดพ่นและผู้ใช้ ในงานที่เกี่ยวข้องกับพืชผัก
ผู้ปฎิบัติการเครื่องจักรทางการเกษตร
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
บริการจัดภูมิทัศน์
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023229
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546