สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ก่อให้เกิดละอองลอยชีวภาพของ "ข้าวแดงจีน" (สารแต่งสีอาหารที่ได้จากรา) (Generate bioaerosols of Chinese red rice (food colorant derived from fungi))
กลุ่มงาน: การแปรรูปอาหาร (Food Processing)
โรคที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานเตรียมอาหาร
ผู้คุมเครื่องเตรียมอาหาร
ผู้ดูแล และ ผู้คุมเครื่องปรุงอาหาร
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องผสม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การผลิตอาหารที่เน่าเปื่อยได้ง่าย
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48280446
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546