สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: เกิดละอองลอยชีวภาพจากกระบวนการทำอาหารทะเล (Generate bioaerosols processing seafood)
กลุ่มงาน: การแปรรูปอาหาร (Food Processing)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการทำงาน (Asthma, occupational)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานฟาร์มปศุสัตว์
คนแล่และหั่น เนื้อ สัตว์ปีก และปลา
ผู้คุมเครื่องอัดแรงดัน เครื่องขึ้นรูปและเครื่องรีด
ผู้ดูแล ผู้คุม ผู้ตั้งเครื่องหั่นและเครื่องตัด
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องบรรจุและบรรจุภัณฑ์
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
กรรมวิธีการทำอาหารทะเลสดและแช่แข็ง
การจับปลาทะเลอื่น ๆ
การจับหอย
การตกปลา
การตกปลา ล่าสัตว์ และดักสัตว์
การทำอาหารทะเลกระป๋อง
การผลิตอาหาร
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48418933
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546