สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ก่อให้เกิดฝุ่นแป้ง (Generate flour dust)
กลุ่มงาน: การแปรรูปอาหาร (Food Processing)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Wheat weevil HP
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเฉียบพลัน (Hypersensitivity pneumonitis, acute)
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเรื้อรัง (Hypersensitivity pneumonitis, chronic)
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการทำงาน (Asthma, occupational)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนทำขนมปัง
ผู้คุมเครื่องเตรียมอาหาร
ผู้คุมเครื่องอัดแรงดัน เครื่องขึ้นรูปและเครื่องรีด
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องผสม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การทำเบเกอร์รี่เชิงพาณิชย์
การผลิตคุ๊กกี้และแครกเกอร์
การผลิตเค้ก พาย และเพสตรี้อื่นๆ แช่แข็ง
การผลิตอาหาร
การผสมแป้งและการผลิตแป้งขนมจากแป้งที่ซื้อมา
การโม่แป้ง
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48291210
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546