สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ก่อให้เกิดฝุ่งผงเมล็ด (Generate grain dust)
กลุ่มงาน: การแปรรูปวัสดุ (Processing Materials)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Grain fever
โรคหลอดลมอุดตันแบบเรื้อรัง (Pulmonary disease, chronic obstructive)
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการทำงาน (Asthma, occupational)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานในภาคเกษตร, อื่นๆ ทั้งหมด
คนงานฟาร์มปศุสัตว์
คนงานฟาร์มและแรงงานที่ทำงานเกี่ยวกับต้นพืช เพาะกล้า และในเรือนกระจก
คนห่อของ คนบรรจุหีบห่อ โดยใช้มือ
ชาวนาชาวไร่ เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
นักวิทยาศาตร์ด้านสัตว์
ผู้ควบคุม ผู้ตั้งเครื่องขัด บด ป่น
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องบรรจุและบรรจุภัณฑ์
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องผสม
ผู้ปฎิบัติการเครื่องจักรทางการเกษตร
ผู้ผสมพันธ์สัตว์
วิศวกรที่ดูแลลานรถไฟ ผู้คุมรถเล็ก และ คนดูแลรถไฟ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การเก็บเกี่ยวพืชผล (ยกเว้นการปั่นฝ้าย)
การเก็บเกี่ยวพืชผล โดยเครื่องจักร
การผลิตอาหารสัตว์อื่น ๆ
การเพาะปลูกพืชไร่
การเพาะปลูกพืชไร่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทั้งหมด
คลังเก็บผลผลิตทางการเกษตร
ผู้ขายส่งวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์จากฟาร์มอื่น ๆ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48321761
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546