สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ก่อให้เกิดฝุ่นลาเท็กซ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ลาเท็กซ์ (Generate latex dust in manufacturing latex products)
กลุ่มงาน: การผลิต (Manufacturing)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการทำงาน (Asthma, occupational)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนห่อของ คนบรรจุหีบห่อ โดยใช้มือ
ช่างตัดและช่างตกแต่ง โดยอุปกรณ์ใช้มือ
ช่างทำแม่พิพม์และช่างหล่อ (ยกเว้นโลหะและพลาสติก)
ผู้ควบคุม ผู้ตั้งเครื่องขัด บด ป่น
ผู้คุมเครื่องแยก กรอง ตกตะกอน และเครื่องกลั่น
ผู้คุมเครื่องอัดแรงดัน เครื่องขึ้นรูปและเครื่องรีด
ผู้ดูแล ผู้คุม ผู้ตั้งเครื่องหั่นและเครื่องตัด
ผู้ดูแล ผู้คุมหม้อต้ม เครื่องอบแห้ง เตาอบ เตาเผา และเตาหลอม
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องบรรจุและบรรจุภัณฑ์
ผู้ตรวจสอบ ผู้ทดลอง ผู้ค้นหา ผู้เก็บตัวอย่าง และผู้ชั่งน้ำหนัก
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องผสม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การผลิตเครื่องใช้ทางการผ่าตัดและสิ่งที่เกี่ยวข้อง
การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ ทั้งหมด
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48291226
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546