สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ก่อให้เกิดฝุ่นลาเท็กซ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ลาเท็กซ์ (Generate latex dust using latex products)
กลุ่มงาน: บริการด้านการแพทย์หรือทันตแพทย์ (Medical or Dental Services)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการทำงาน (Asthma, occupational)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
การดูแลสุขภาพที่บ้าน
กุมารแพทย์ทั่วไป
คนงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพอื่นๆ ทั้งหมด
คนงานสนับสนุนงานดูแลสุขภาพอื่นๆ ทั้งหมด
เจ้าหน้าที่วางยาสลบและดองศพ
ช่างแต่งเล็บ
ช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยีสัตวแพทย์
ช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการทางคลินิกและการแพทย์
ช่างเทคนิด และ นักเทคโนโลยีรังสีวิทยา
ช่างเทคโนโลยีศัลยกรรม
ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตแพทย์ทั่วไป
ทันตแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ทั้งหมด
นักกายอุปกรณ์เสริมหรือเทียม
นักจุลชีววิทยา
นักเทคนิคชีววิทยา
นักเทคโนโลยีการแพทย์นิวเคลียร์
นักเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการทางคลินิกและการแพทย์
นักบำบัดระบบทางเดินหายใจ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักอนามัยทันตกรรม
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และ ผู้ดูแล
ผู้ช่วยแพทย์
ผู้ช่วยแพทย์
ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และ ผู้ดูแลสัตว์ในห้องปฏิบัติการ
ผู้เชียวชาญด้านเครื่องสำอาง ช่างออกแบบทรงผม และ ช่างทำผม
พยาบาลประกาศนียบัตรวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ
แพทย์ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ
แพทย์แต่งฟัน
แพทย์ฝึกหัดทั่วไป
แพทย์รักษาโรคทั่วไป
แพทย์สนามและช่างเทคนิคด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
วิสัญญีแพทย์
ศัลยแพทย์
ศัลยแพทย์ปากและใบหน้า
สัตวแพทย์
สูติแพทย์และนรีแพทย์
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การผลิตของผสมทางเภสัชภัณฑ์
การผลิตผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ (ยกเว้นที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค)
บริการบ้านพักฟื้นฟูสุขภาพ
บริการรถพยาบาลเคลื่อนที่
บ้านพักผู้สูงอายุ
โรคพยาบาลที่รักษาและผ่าตัดทั่วไป
โรงเรียนช่างตัดผมและแต่งหน้า
ศูนย์ล้างไต
สถานเสริมความงาม
สำนักงานของผู้ประกอบการด้านสุขภาพเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
สำนักงานทันตแพทย์
สำนักงานแพทย์ (ยกเว้นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต)
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48321779
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546