สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ก่อให้เกิดละอองลอยชีวภาพจากกระบวนการผลิตหรือบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร (Generate plant bioaerosols processing or packing food products)
กลุ่มงาน: การแปรรูปอาหาร (Food Processing)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการทำงาน (Asthma, occupational)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานขนย้ายสินค้าหรือวัสดุต่าง ๆ โดยใช้มือ
คนงานทาสี เคลือบ และตกแต่ง
คนงานในภาคเกษตร, อื่นๆ ทั้งหมด
คนงานฟาร์มและแรงงานที่ทำงานเกี่ยวกับต้นพืช เพาะกล้า และในเรือนกระจก
คนห่อของ คนบรรจุหีบห่อ โดยใช้มือ
ช่างทำแม่พิพม์และช่างหล่อ (ยกเว้นโลหะและพลาสติก)
ช่างเทคนิควิทยาศาสตร์การอาหารและเกษรตกรรม
ผู้ควบคุม/ผู้จัดการ ที่ดูแลคนงานเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยมือ รวมทั้งคนช่วยงานและผู้ใช้แรงงาน
ผู้คุมเครื่องเตรียมอาหาร
ผู้คุมเครื่องอัดแรงดัน เครื่องขึ้นรูปและเครื่องรีด
ผู้ดูแล ผู้คุม ผู้ตั้งเครื่องหั่นและเครื่องตัด
ผู้ดูแล และ ผู้คุมเครื่องปรุงอาหาร
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องบรรจุและบรรจุภัณฑ์
ผู้ตรวจสอบ ผู้ทดลอง ผู้ค้นหา ผู้เก็บตัวอย่าง และผู้ชั่งน้ำหนัก
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องผสม
ผู้ประเมินและผู้คัดแยกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การเก็บเกี่ยวพืชผล (ยกเว้นการปั่นฝ้าย)
การเก็บเกี่ยวพืชผล โดยเครื่องจักร
การทำให้บริสุทธ์และการผสมน้ำมันและไขมัน
การผลิตช๊อกโกแลตและลูกกวาดจากเมล็ดโกโก้
การผลิตชาและกาแฟ
การผลิตอาหาร
การผลิตอาหารสัตว์อื่น ๆ
การเพาะปลูกพืชไร่
การเพาะปลูกพืชไร่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทั้งหมด
การโม่แป้ง
พืชอาหารอื่น ๆ ที่ปลูกภายใต้สิ่งคลุม
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48291244
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546