สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ก่อให้เกิดฝุ่นซิลเลียม (Generate psyllium dust)
กลุ่มงาน: บริการด้านการแพทย์หรือทันตแพทย์ (Medical or Dental Services)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการทำงาน (Asthma, occupational)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
การดูแลสุขภาพที่บ้าน
นักเทคนิคเภสัชกรรม
ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และ ผู้ดูแล
ผู้ช่วยแพทย์
พยาบาลประกาศนียบัตรวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ
เภสัชกร
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การผลิตของผสมทางเภสัชภัณฑ์
บริการบ้านพักฟื้นฟูสุขภาพ
บ้านพักผู้สูงอายุ
ร้านขายยาและเภสัชภัณฑ์
โรคพยาบาลที่รักษาและผ่าตัดทั่วไป
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48431484
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546