สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: บด ผสม หรือ ชั่งน้ำหนัก สีย้อม หรือ ใช้สีย้อมกับสิ่งทอ (Grind, mix, or weigh dyes or apply dyes to textiles)
กลุ่มงาน: การย้อมสีหรือการทำสี (Dyeing or Tanning)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการทำงาน (Asthma, occupational)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ อื่นๆทั้งหมด
ผู้ควบคุม ผู้ตั้งเครื่องขัด บด ป่น
ผู้คุมเครื่องแยก กรอง ตกตะกอน และเครื่องกลั่น
ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องย้อมและเครื่องฟอกสีสิ่งทอ
ผู้ตรวจสอบ ผู้ทดลอง ผู้ค้นหา ผู้เก็บตัวอย่าง และผู้ชั่งน้ำหนัก
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องผสม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การผลิตเคมีภัณฑ์และของผสมเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตที่นั่งและเครื่องตกแต่งภายในยานยนต์
การผลิตเบ็ดเตล็ด
การผลิตเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตยางไม้และสารเคมีจากไม้
การผลิตวัตถุดิบและตัวกลางประเภทไซคลิก
การผลิตสารเคมี
การผลิตสินค้าด้านศิลปะและดินสอตะกั่ว
การผลิตสีและวัสดุเคลือบ
การผลิตเส้นใยอินทรีย์ที่ไม่ใช่ประเภทเซลลูโลส
การผลิตเส้นใยอินทรีย์ประเภทเซลลูโลส
การผลิตหมึกพิมพ์
โรงงานตกแต่งสำเร็จผ้าทอหน้ากว้าง
โรงงานผ้าทอหน้ากว้าง
โรงงานผ้าผื้นที่ได้จากการถักและผ้าลูกไม้อื่น ๆ
โรงงานผ้าหน้าแคบ
โรงงานพรมและเครื่องปูลาด
โรงงานสิ่งทอ
โรงงานเส้นด้าย
โรงตกแต่งเส้นใยและผ้าผืน (ยกเว้น Broadwoven Fabric)
โรงปั่นด้าย
โรงผ้าผื้นที่ได้จากการถักแนวนอน
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48280443
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546