สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ดูแลจัดการสารที่เป็นสาเหตุให้ผิวหนังอักเสบชนิดสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ หรือโรคลมพิษ (Handle agents that cause allergic contact dermatitis or contact urticaria)
กลุ่มงาน: การดูแลจัดการเคมีภัณฑ์ (Handling Chemicals)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคผิวหนังจากการแพ้ (Contact dermatitis, allergic)
โรคผิวหนังอักเสบ เนื่องจากแพ้สารก่อภูมิแพ้ร่วมกับแสงแดด (Contact dermatitis, photoallergic)
โรคลมพิษจากการสัมผัส (Contact urticaria)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
การดูแลสุขภาพที่บ้าน
กุมารแพทย์ทั่วไป
คนขัดพื้นและเก็บรายละเอียดงานพื้น
คนฆ่าสัตว์ คนบรรจุเนื้อสตว์
คนงานก่อสร้างที่ทำงานด้วยมือ
คนงานขนย้ายสินค้าหรือวัสดุต่าง ๆ โดยใช้มือ
คนงานขัดและบดโม่ โดยใช้อุปกรณ์มือ
คนงานควบคุมศัตรูพืชและผู้ช่วย
คนงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาทั่วไป
คนงานซ่อมบำรุงภาคพื้นอื่นๆ ทั้งหมด
คนงานตกแต่งและดูแลภูมิทัศน์
คนงานเตรียมอาหาร
คนงานทาสี เคลือบ และตกแต่ง
คนงานทำความสะอาดอาคาร (ยกเว้นคนรับใช้และแม่บ้าน)
คนงานทำความสะอาดอาคาร, อื่นๆ ทั้งหมด
คนงานทำฉนวนสำหรับเครื่องจักรกล
คนงานทำฉนวนสำหรับพื้น หลังคา และผนัง
คนงานทำโลหะแผ่น
คนงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพอื่นๆ ทั้งหมด
คนงานที่ทำงานเกี่ยวกับกระบวนการทางภาพถ่าย
คนงานที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ อื่นๆทั้งหมด
คนงานในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
คนงานในภาคเกษตร, อื่นๆ ทั้งหมด
คนงานฟาร์มปศุสัตว์
คนงานฟาร์มและแรงงานที่ทำงานเกี่ยวกับต้นพืช เพาะกล้า และในเรือนกระจก
คนงานและคนตกแต่งพื้นหินขัด
คนงานและช่างเทคนิคที่เกี่ยวกับงานก่อนพิมพ์
คนงานสนับสนุนงานดูแลสุขภาพอื่นๆ ทั้งหมด
คนงานอัญมณี พลอย และเหล็ก
คนช่วยงานก่ออิฐ บล็อก แกะหิน และผู้ติดตั้ง กระเบื้องและหินอ่อน
คนช่วยงานคนงานก่อสร้างอื่นๆ ทั้งหมด
คนช่วยงานช่างทาสี ช่างติดกระดาษผนัง ช่างทำพลาสติก ช่างฉาบปูน
คนช่วยงานช่างทำหลังคา
คนช่วยงานช่างไฟฟ้า
คนช่วยงานช่างไม้
คนช่วยงานช่างวางท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมท่อและระบบไอน้ำ
คนตัดต้นไม้ (ใช้ขวานหรือเลื่อย)
คนทำแกนและแม่พิมพ์หล่อ
คนทำขนมปัง
คนทำความสะอาดท่อน้ำเสีย และผู้ให้บริการระบบบ่อเกรอะ
คนทำแม่พิมพ์และเครื่องมือ
คนที่มีอาชีพทำเกี่ยวกับงานไม้
คนปิดกระดาษฝาผนัง
คนรับใช้และแม่บ้าน
คนล้างยานพาหนะและอุปกรณ์
คนแล่และหั่น เนื้อ สัตว์ปีก และปลา
คนห่อของ คนบรรจุหีบห่อ โดยใช้มือ
ครูสอนวิทยาศาตร์การเกษตร, มัธยมปลาย
เครื่องบด ถู และขัดโลหะและพลาสติก
เครื่องล้างจาน
เจ้าหน้าที่กดหรือขึ้นรูปสิ่งทอ เสื้อผ้า และ เครื่องแต่งกายที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน
เจ้าหน้าที่วางยาสลบและดองศพ
ช่างกล
ช่างก่ออิฐ และช่างก่อบล๊อก
ช่างเก็บรายละเอียดงานเฟอร์นิเจอร์
ช่างแกะสลักและช่างเจียระไน
ช่างเจียร ช่างตะไบและช่างลับคม
ช่างเชื่อม ช่างตัด ช่างบัดกรี ช่างเชื่อมประสาน
ช่างซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ช่างซ่อมยานยนต์และช่างเทคนิคบริการ
ช่างซ่อมและคนงานเครื่องหนังและรองเท้า
ช่างซ่อมและช่างติดตั้งเครื่องทำความร้อน เครื่องปรับอากาศ และตู้เย็น
ช่างซ่อมและติดตั้งกระจกรถยนต์
ช่างซ่อมและติดตั้งสายไฟฟ้า
ช่างซ่อมวัสดุทนความร้อนสูง (ยกเว้นช่างก่ออิฐ)
ช่างซ่อมอากาศยานและช่างเทคนิคบริการ
ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ที่เกี่ยวกับสถานีไฟฟ้า สถานีย่อยและเครื่องส่งไฟฟ้า
ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมและพานิชย์
ช่างตัด ตกแต่ง เล็ม ต้นไม้
ช่างตัดและช่างตกแต่ง โดยอุปกรณ์ใช้มือ
ช่างติดกระจก
ช่างติดตั้งและช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานยนต์
ช่างติดตั้งและประกอบโลหะโครงสร้าง
ช่างแต่งเล็บ
ช่างถ่ายภาพ
ช่างทาสี ในงานก่อสร้างและบำรุงรักษา
ช่างทาสี ในงานเกี่ยวกับอุปกรณ์การขนส่ง
ช่างทำต้นแบบที่เป็นไม้
ช่างทำต้นแบบที่เป็นโลหะและพลาสติก
ช่างทำเบาะ
ช่างทำพื้น (ยกเว้นงานเกี่ยวกับพรม ไม้ และกระเบื้องเนื้อแข็ง)
ช่างทำแม่พิพม์และช่างหล่อ (ยกเว้นโลหะและพลาสติก)
ช่างทำรั้ว
ช่างทำและประกอบใยแก้ว
ช่างทำหลังคา
ช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยีสัตวแพทย์
ช่างเทคนิควิทยาศาสตร์การบินประยุกต์
ช่างเทคนิควิทยาศาสตร์การอาหารและเกษรตกรรม
ช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการทางคลินิกและการแพทย์
ช่างเทคนิด และ นักเทคโนโลยีรังสีวิทยา
ช่างเทคโนโลยีศัลยกรรม
ช่างประกอบเครื่องยนต์และเครื่องจักรอื่นๆ
ช่างประกอบโครงสร้างอากาศยาน พื้นผิว สายส่ง และระบบต่าง ๆ
ช่างประกอบชิ้นส่วน, อื่นๆ ทั้งหมด
ช่างประกอบอุปกรณ์เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์
ช่างประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ช่างประปา ช่างวางท่อและช่างท่อไอน้ำ
ช่างปูนปั้น ช่างเก็บรายละเอียดงานคอนกรีต
ช่างปูนพลาสเตอร์ ช่างฉาบปูน
ช่างฝีมืองานก่อสร้าง, อื่นๆ ทั้งหมด
ช่างฝีมืองานหัตถกรรม
ช่างไฟฟ้า
ช่างไม้
ช่างไม้ ประเภทอื่นๆ
ช่างโรงงานประกอบหัตถกรรม
ชาวนาชาวไร่ เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
ชาวประมงและคนงานที่เกี่ยวข้องกับการประมง
ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตแพทย์ทั่วไป
ทันตแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ทั้งหมด
นักกายอุปกรณ์เสริมหรือเทียม
นักจัดดอกไม้
นักเทคนิคชีววิทยา
นักเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการทันตกรรม
นักเทคนิคเภสัชกรรม
นักเทคโนโลยีการแพทย์นิวเคลียร์
นักเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการทางคลินิกและการแพทย์
นักบำบัดระบบทางเดินหายใจ
นักวิทยาศาตร์ด้านสัตว์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักวิทยาศาสตร์ด้านดินและพืช
นักอนามัยทันตกรรม
นักอนุรักษ์ และช่างเทคนิคพิพิธภัณฑ์
ผู้ควบคุม ผู้ตั้งเครื่องขัด บด ป่น
ผู้ควบคุม/ผู้จัดการ ที่ดูแลคนงานเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยมือ รวมทั้งคนช่วยงานและผู้ใช้แรงงาน
ผู้ควบคุม/ผู้จัดการ ที่ดูแลคนงานตกแต่งและดูแลภูมิทัศน์
ผู้ควบคุม/ผู้จัดการ ที่ดูแลคนงานในฟาร์ม ป่าไม้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ควบคุม/ผู้จัดการ ที่ดูแลแม่บ้านและคนงานทำความสะอาด
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตยางรถยนต์
ผู้ควบคุมและผู้ดูแลเครื่องโม่และเครื่องไสที่ใช้ในงานโลหะและพลาสติก
ผู้ควบคุมและผู้ติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในงานโลหะและพลาสติก อื่นๆ ทั้งหมด
ผู้คุม ผู้ตั้งเครื่องฉีดพ่น ทาสี และ เคลือบ
ผู้คุม/ตั้งเครื่องเจาะเหล็กและพลาสติก
ผู้คุม/ผู้ติดตั้งเครื่องดึงและเครื่องรีดโลหะและพลาสติก
ผู้คุมเครื่องกดอัด ดัน ตัด เหล็กและพลาสติก
ผู้คุมเครื่องจักรทางด้านภาพถ่าย
ผู้คุมเครื่องเตรียมอาหาร
ผู้คุมเครื่องพิมพ์
ผู้คุมเครื่องแยก กรอง ตกตะกอน และเครื่องกลั่น
ผู้คุมเครื่องอัดแรงดัน เครื่องขึ้นรูปและเครื่องรีด
ผู้คุมเดินเครื่องทำแม่พิมพ์ ทำแกน และหล่อโลหะและพลาสติก
ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องเคลือบและชุบโลหะและพลาสติก
ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องย้อมและเครื่องฟอกสีสิ่งทอ
ผู้คุมและผู้ติดตั้งเครื่องกลึงโลหะและพลาสติก
ผู้คุมอุปกรณ์ซ่อมบำรุงและการวางรางรถไฟ
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และ ผู้ดูแล
ผู้ช่วยแพทย์
ผู้ช่วยแพทย์
ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และ ผู้ดูแลสัตว์ในห้องปฏิบัติการ
ผู้เชี่ยวชาญเครื่องยนต์ดีเซล ช่างซ่อมรถบรรทุกและรถบัส
ผู้เชียวชาญด้านเครื่องสำอาง ช่างออกแบบทรงผม และ ช่างทำผม
ผู้ดูแล ผู้คุม ผู้ติดตั้งเครื่องจักรเลื่อยไม้
ผู้ดูแล ผู้คุมหม้อต้ม เครื่องอบแห้ง เตาอบ เตาเผา และเตาหลอม
ผู้ดูแล และ ผู้คุมเครื่องปรุงอาหาร
ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ผู้ฉีดพ่นและผู้ใช้ ในงานที่เกี่ยวข้องกับพืชผัก
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องเชื่อม บัดกรี และเชื่อมประสาน
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องทากาว
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องทำรองเท้า
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องบรรจุและบรรจุภัณฑ์
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องมือเกี่ยวกับสารเคมี
ผู้ดูแลสัตว์ที่ไม่ได้อยู่ในกิจการปศุสัตว์
ผู้ตรวจสอบ ผู้ทดลอง ผู้ค้นหา ผู้เก็บตัวอย่าง และผู้ชั่งน้ำหนัก
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมเครื่องจักรที่ใช้ในงานไม้ (ยกเว้นการเลื่อย)
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมเครื่องหลอมโลหะและพลาสติก
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องผสม
ผู้ติดตั้งพรม
ผู้ติดตั้งและซ่อมแซมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าที่ใช้ในอุปกรณ์เกี่ยวกับการขนส่ง
ผู้ติดตั้งหลังคากระเบื้องและแผ่นไม้ใช้ทำผนัง
ผู้ติดตั้งหินอ่อนและกระเบื้อง
ผู้ติดตั้งอาคารสำเร็จรูปและบ้านเคลื่อนที่
ผู้ทำแบบแปลน สำหรับงานไม้
ผู้ทำแบบแปลน สำหรับงานโลหะและพลาสติก
ผู้ปฎิบัติการเครื่องจักรทางการเกษตร
ผู้ประเมินและผู้คัดแยกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ผู้ผสมพันธ์สัตว์
พนักงานสำนักงาน
พยาบาลประกาศนียบัตรวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ
พ่อครัว, ภัตตราคาร
พ่อครัว, สถาบันและโรงอาหาร
พ่อครัว, อาหารจานด่วน
พ่อครัว, อาหารตามสั่ง
พ่อครัวและหัวหน้าพ่อครัว
แพทย์ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ
แพทย์แต่งฟัน
แพทย์ฝึกหัดทั่วไป
แพทย์รักษาโรคทั่วไป
แพทย์สนามและช่างเทคนิคด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
เภสัชกร
วิศวกรด้านวัสดุ
วิสัญญีแพทย์
ศัลยแพทย์
ศัลยแพทย์ปากและใบหน้า
ศิลปิน รวมถึง จิตรกร ช่างปั้น นักแสดง
ศิลปินและคนงานที่เกี่ยวข้อง, อื่นๆ ทั้งหมด
สัตวแพทย์
สูติแพทย์และนรีแพทย์
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48291209
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546