สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ดูแลจัดการซากสัตว์ที่ติดเชื้อหรือเนื้อเยื่อรก (Handle infected animal carcasses or placental tissues)
กลุ่มงาน: การดูแลจัดการสัตว์ (Handling Animals)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Crimean-Congo hemorrhagic fever
Hendra and Nipah viral diseases
Newcastle disease
Q fever
Rift valley fever
กาฬโรค (Plague)
โรคซิททาโคซิส หรือโรคนกแก้ว (Psittacosis)
โรคทูลารีเมีย หรือโรคไข้กระต่าย (Tularemia)
โรคบรูเซลโลซิส หรือโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)
โรคมองคล่อพิษ (โรคของม้าที่ติดต่อถึงคนได้) (Glanders)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนขายเนื้อ
คนฆ่าสัตว์ คนบรรจุเนื้อสตว์
คนงานฟาร์ม ประมง และป่าไม้ อื่นๆ ทั้งหมด
คนงานฟาร์มปศุสัตว์
คนแล่และหั่น เนื้อ สัตว์ปีก และปลา
ครูสอนวิทยาศาตร์การเกษตร, มัธยมปลาย
ช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยีสัตวแพทย์
ชาวนาชาวไร่ เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
นักล่าสัตว์
นักวิทยาศาตร์ด้านสัตว์
ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และ ผู้ดูแลสัตว์ในห้องปฏิบัติการ
ผู้ดูแลสัตว์ที่ไม่ได้อยู่ในกิจการปศุสัตว์
ผู้ผสมพันธ์สัตว์
สัตวแพทย์
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48735706
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546