สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ดูแลจัดการหนูทดลองที่ติดเชื้อ (Handle infected laboratory rats or mice)
กลุ่มงาน: การดูแลจัดการสัตว์ (Handling Animals)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Hantavirus pulmonary syndrome
Lymphocytic choriomeningitis
ไข้หนูกัด (Rat-bite fever)
โรคไข้เลือดออกมีอาการทางไต (Hemorrhagic fever with renal syndrome)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
ช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยีสัตวแพทย์
ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และ ผู้ดูแลสัตว์ในห้องปฏิบัติการ
สัตวแพทย์
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023119
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546