สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ดูแลจัดการสัตว์ฟันแทะที่ติดเชื้อ (การหายใจ หรือการสัมผัสผ่านผิวหนังที่เป็นแผล) (Handle infected rodents (inhalation or percutaneous exposure))
กลุ่มงาน: การดูแลจัดการสัตว์ (Handling Animals)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
Hantavirus pulmonary syndrome
Lassa fever
Lymphocytic choriomeningitis
Omsk hemorrhagic fever
กาฬโรค (Plague)
ไข้ทรพิษลิง (Monkeypox)
โรคไข้เลือดออกมีอาการทางไต (Hemorrhagic fever with renal syndrome)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานในภาคเกษตร, อื่นๆ ทั้งหมด
คนงานฟาร์ม ประมง และป่าไม้ อื่นๆ ทั้งหมด
คนงานฟาร์มปศุสัตว์
คนงานฟาร์มและแรงงานที่ทำงานเกี่ยวกับต้นพืช เพาะกล้า และในเรือนกระจก
คนงานอนุรักษ์ป่า
เจ้าหน้าที่ป่าไม้
ช่างเทคนิคด้านการอนุรักษ์ป่า
ช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยีสัตวแพทย์
ชาวนาชาวไร่ เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
นักล่าสัตว์
นักสัตวิทยาและนักชีวิทยาสัตว์ป่า
ผู้ควบคุม/ผู้จัดการ ที่ดูแลคนงานในฟาร์ม ป่าไม้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ดูแลป้องกันการการเล่นเกมและตกปลาที่ผิดกฎหมาย
สัตวแพทย์
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785793
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546