สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ดูแลจัดการสกั้ง แรคคูน ค้างคาว สุนัขจิ้งจอก สัตว์กินเนื้ออื่นๆ หรือสัตว์คล้ายหนูยักษ์ที่ติดเชื้อ (กัด) (Handle infected skunk, raccoon, bat, fox, other carnivore, or woodchuck (bite))
กลุ่มงาน: การดูแลจัดการสัตว์ (Handling Animals)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานในภาคเกษตร, อื่นๆ ทั้งหมด
คนงานฟาร์ม ประมง และป่าไม้ อื่นๆ ทั้งหมด
คนงานฟาร์มปศุสัตว์
คนงานฟาร์มและแรงงานที่ทำงานเกี่ยวกับต้นพืช เพาะกล้า และในเรือนกระจก
คนงานอนุรักษ์ป่า
เจ้าหน้าที่ป่าไม้
ช่างเทคนิคด้านการอนุรักษ์ป่า
ช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยีสัตวแพทย์
ชาวนาชาวไร่ เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
นักล่าสัตว์
นักสัตวิทยาและนักชีวิทยาสัตว์ป่า
ผู้ควบคุม/ผู้จัดการ ที่ดูแลคนงานในฟาร์ม ป่าไม้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ดูแลป้องกันการการเล่นเกมและตกปลาที่ผิดกฎหมาย
สัตวแพทย์
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785833
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546