สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ดูแลจัดการกับขนแกะดิบ ขนสัตว์ หรือ หนังสัตว์ ที่ได้จากพื้นที่ที่มีโรคเฉพาะถิ่น (Handle raw goat hair, wool, or hides from endemic area)
กลุ่มงาน: การดูแลจัดการสัตว์ (Handling Animals)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานขนย้ายสินค้าหรือวัสดุต่าง ๆ โดยใช้มือ
คนห่อของ คนบรรจุหีบห่อ โดยใช้มือ
ผู้ควบคุม/ผู้จัดการ ที่ดูแลคนงานเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยมือ รวมทั้งคนช่วยงานและผู้ใช้แรงงาน
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องบรรจุและบรรจุภัณฑ์
ผู้ประเมินและผู้คัดแยกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023184
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546