สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: สัมผัสกับสุนัขหรือแมว (สัมผัสปาก-อุจจาระ) (Have contact with dogs or cats (fecal-oral exposure))
กลุ่มงาน: สัมผัสกับมนุษย์หรือสัตว์ (Contact with Humans or Animals)
โรคที่เกี่ยวข้อง
Echinococcosis
ซาลโมเนลโลซีส (Salmonellosis)
โรคท้องร่วงจากเชื้อแคมพิลโลแบคเตอร์ (Campylobacter enteritis)
โรคพยาธิสตรองไจลอยด์ (Strongyloidiasis)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานคุมสัตว์
คนงานฟาร์มปศุสัตว์
ชาวนาชาวไร่ เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
นักวิทยาศาตร์ด้านสัตว์
ผู้ช่วยสัตวแพทย์ และ ผู้ดูแลสัตว์ในห้องปฏิบัติการ
ผู้ดูแลสัตว์ที่ไม่ได้อยู่ในกิจการปศุสัตว์
ผู้ผสมพันธ์สัตว์
สัตวแพทย์
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785937
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546