สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: พลาสติกร้อน ประเภทโพลีไวนิลคลอไรด์ โพลีเอทิลีน หรือโพลีโพรพิลีน (Heat plastics--polyvinyl chloride, polyethylene, or polypropylene)
กลุ่มงาน: การให้ความร้อนหรือคุมเครื่องจักรเกี่ยวกับพลาสติก/ยาง (Heating or Machining Plastics/Rubber)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการทำงาน (Asthma, occupational)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนขายเนื้อ
คนห่อของ คนบรรจุหีบห่อ โดยใช้มือ
เครื่องบด ถู และขัดโลหะและพลาสติก
ผู้ควบคุมและผู้ดูแลเครื่องโม่และเครื่องไสที่ใช้ในงานโลหะและพลาสติก
ผู้คุม/ตั้งเครื่องเจาะเหล็กและพลาสติก
ผู้คุม/ผู้ติดตั้งเครื่องดึงและเครื่องรีดโลหะและพลาสติก
ผู้คุมเครื่องกดอัด ดัน ตัด เหล็กและพลาสติก
ผู้คุมเครื่องขึ้นรูปและรีดเส้นใยสังเคราะห์และใยแก้ว
ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องเคลือบและชุบโลหะและพลาสติก
ผู้คุมและผู้ดูแลอุปกรณ์ให้ความร้อนที่ใช้ในงานโลหะและพลาสติก
ผู้คุมและผู้ติดตั้งเครื่องกลึงโลหะและพลาสติก
ผู้ดูแล ผู้คุมเดินเครื่อง และผู้ติดตั้งเครื่องจักรที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระดาษ
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมเครื่องหลอมโลหะและพลาสติก
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
กรรมวิธีการทำอาหารทะเลสดและแช่แข็ง
กรรมวิธีเกี่ยวกับสัตว์ปีก
การฆ่าสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก)
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
การผลิตพลาสติกชนิดฟิล์มและแผ่นที่ไม่เป็นลามิเนต (ยกเว้นบรรจุภัณฑ์)
การผลิตอาหาร
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48307563
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546