สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ให้ความร้อน คุมเครื่องจักร หรือ ฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ตะกั่ว (Heat, machine, or spray lead products)
กลุ่มงาน: การให้ความร้อนหรือคุมเครื่องจักรเกี่ยวกับโลหะ (Heating or Machining Metal)
โรคที่เกี่ยวข้อง
ตะกั่ว, พิษเรื้อรัง (Lead, subacute toxic effect)
เป็นหมัน, ชาย (Infertility, male)
โรคพิษต่อระบบประสาท (Neuropathy, toxic)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานขัดและบดโม่ โดยใช้อุปกรณ์มือ
คนงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาทั่วไป
คนงานทาสี เคลือบ และตกแต่ง
คนงานอัญมณี พลอย และเหล็ก
คนช่วยงานช่างทำหลังคา
คนช่วยงานช่างวางท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมท่อและระบบไอน้ำ
เครื่องบด ถู และขัดโลหะและพลาสติก
ช่างกล
ช่างเชื่อม ช่างตัด ช่างบัดกรี ช่างเชื่อมประสาน
ช่างซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ช่างซ่อมยานยนต์และช่างเทคนิคบริการ
ช่างซ่อมและติดตั้งลิฟต์
ช่างซ่อมและติดตั้งสายไฟฟ้า
ช่างติดตั้งและประกอบโลหะโครงสร้าง
ช่างทาสี ในงานเกี่ยวกับอุปกรณ์การขนส่ง
ช่างทำต้นแบบที่เป็นโลหะและพลาสติก
ช่างทำหลังคา
ช่างประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ช่างประปา ช่างวางท่อและช่างท่อไอน้ำ
ช่างฝีมืองานหัตถกรรม
ช่างโรงงานประกอบหัตถกรรม
ตำรวจ และ เจ้าหน้าที่ลาดตระเวณ
นักวิทยาศาตร์ด้านวัสดุ
ผู้ควบคุมและผู้ดูแลเครื่องโม่และเครื่องไสที่ใช้ในงานโลหะและพลาสติก
ผู้ควบคุมและผู้ติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในงานโลหะและพลาสติก อื่นๆ ทั้งหมด
ผู้คุม ผู้ตั้งเครื่องฉีดพ่น ทาสี และ เคลือบ
ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องเคลือบและชุบโลหะและพลาสติก
ผู้คุมและผู้ดูแลอุปกรณ์ให้ความร้อนที่ใช้ในงานโลหะและพลาสติก
ผู้คุมและผู้ติดตั้งเครื่องกลึงโลหะและพลาสติก
ผู้ซ่อมสวิตช์สัญญาณ
ผู้ดูแลและผู้คุมเครื่องเชื่อม บัดกรี และเชื่อมประสาน
ผู้ตรวจสอบอาชญากรรมและนักสืบ
ผู้ทำแบบแปลน สำหรับงานโลหะและพลาสติก
ศิลปิน รวมถึง จิตรกร ช่างปั้น นักแสดง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
กรรมวิธีทางความร้อนเกี่ยวกับโลหะ
การก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา
การก่อสร้างท่อน้ำใช้ ท่อน้ำเสีย และโครงสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การขนส่งทางรถไฟ
การจ่ายกระแสไฟฟ้า
การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า การชุบ การขัดมัน การชุบอโนไดซ์ และการทำสี
การซ่อมแซมยานยนต์ทั่วไป
การซ่อมแซมและบำรุงรักษา
การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (ยกเว้นยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์)
การซ่อมแซมและบำรุงรักษายานยนต์อื่น ๆ ทั้งหมด
การซ่อมและบำรุงรักษาสินค้าครัวเรือนและสินค้าส่วนบุคคล
การต่อเรือ
การต่อเรือและการซ่อมเรือ
การผลิต plate work
การผลิตคาปาซิเตอร์
การผลิตเครื่องเงินและ Hollowware
การผลิตเครื่องประดับ (ยกเว้นเครื่องแต่งกาย)
การผลิตชิ้นงานโลหะแผ่น
การผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ยานพาหนะอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตตู้ไม้ โทรทัศน์และวิทยุไม้
การผลิตเบ็ดเตล็ด
การผลิตเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้
การผลิตแผ่นวงจรพิมพ์เปล่า
การผลิตรถพ่วงบรรทุก
การผลิตรถไฟบรรทุกสินค้า
การผลิตวัสดุของร้านขายอัญมณีและงานเจียรนัย
การผลิตอุปกรณ์ด้านการขนส่งอื่น ๆ ทั้งหมด
การผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการขนส่ง
การพิมพ์และกิจกรรมสนับสนุนอื่น ๆ
งานป้องกันภัยของตำรวจ
ตัวนำสัญญาณสื่อสารแบบใช้สาย
บริการเคลือบผิวโลหะ แกะสลัก (ยกเว้นเครื่องประดับและเครื่องเงิน) และบริการที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้ผลิต
บริการงานก่อนพิมพ์
ผู้รับเหมาเกี่ยวกับประปา การปรับอากาศ และการให้ความร้อน
ผู้รับเหมางานไฟฟ้า
ผู้รับเหมาตกแต่งอาคารอื่น ๆ
ผูรับเหมาทำการค้าพิเศษอื่น ๆ
ผู้รับเหมามุงหลังคา
โรงเรียนศิลปะ
ศิลปิน นักเขียน และนักแสดงอิสระ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023118
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546