สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: สูดดมเชื้อรา aspergillus ในขนม โรงกลั่นน้ำตาลหัวบีต หรือ โรงงานชีวเทคโนโลยี (Inhale aspergillus in bakery, beet sugar refinery, or biotechnology plant)
กลุ่มงาน: การแปรรูปวัสดุ (Processing Materials)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการทำงาน (Asthma, occupational)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนทำขนมปัง
ช่างเทคนิควิทยาศาสตร์การอาหารและเกษรตกรรม
นักจุลชีววิทยา
นักชีววิทยา และ อื่นๆ
นักเทคนิคชีววิทยา
ผู้คุมเครื่องเตรียมอาหาร
ผู้ดูแล และ ผู้คุมเครื่องปรุงอาหาร
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การทำเบเกอร์รี่เชิงพาณิชย์
การผลิตของผสมทางเภสัชภัณฑ์
การผลิตคุ๊กกี้และแครกเกอร์
การผลิตเค้ก พาย และเพสตรี้อื่นๆ แช่แข็ง
การผลิตที่เกี่ยวกับยาและสมุนไพร
การผลิตน้ำตาลจากบีท
การผลิตผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ (ยกเว้นที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค)
การผลิตอาหาร
การผสมแป้งและการผลิตแป้งขนมจากแป้งที่ซื้อมา
การโม่แป้ง
การวิจัยและพัฒนาด้านฟิสิกส์ วิศวกรรม และชีววิทยาศาสตร์
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48291240
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546