สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย

การกำจัดสารเคลือบผิว (Removing Coatings)

การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Electroplating)

การใช้กาวหรือสารติดยึด (Applying Glues or Sealants)

การใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช (Applying Pesticides)

การใช้สารเคลือบผิว (Applying Surface Coatings)

การดูแลจัดการเคมีภัณฑ์ (Handling Chemicals)

การดูแลจัดการพืช (Handling Plants)

การดูแลจัดการแมลง (Handling Insects)

การดูแลจัดการสัตว์ (Handling Animals)

การติดตั้งหรือรื้อถอนฉนวน (Installing or Removing Insulation)

การทำความสะอาดหรือการฆ่าเชื้อ (Cleaning or Disinfecting)

การทำงานกลางแจ้ง (Working Outdoors)

การทำงานเกี่ยวกับไม้ (Woodworking)

การทำงานภายในอาคาร (Working Indoors)

การทำเหมืองแร่หรือเหมืองหิน (Mining or Quarrying)

การแปรรูปวัสดุ (Processing Materials)

การแปรรูปวัสดุอินทรีย์ที่ไม่อยู่ในสภาพดี (Processing Moldy Organic Materials)

การแปรรูปอาหาร (Food Processing)

การผลิต (Manufacturing)

การพิมพ์หรือการถ่ายภาพ (Printing or Photography)

การย้อมสีหรือการทำสี (Dyeing or Tanning)

การรั่วไหลหรืออุบัติเหตุในพื้นที่ปิด (Spill or Confined Space Accident)

การหลอมและการหล่อโลหะ (Smelting and Casting Metal)

การหลอมหรือการหล่อโลหะ (Smelting or Casting Metal)

การให้ความร้อนหรือคุมเครื่องจักรเกี่ยวกับพลาสติก/ยาง (Heating or Machining Plastics/Rubber)

การให้ความร้อนหรือคุมเครื่องจักรเกี่ยวกับโลหะ (Heating or Machining Metal)

บริการด้านการแพทย์หรือทันตแพทย์ (Medical or Dental Services)

เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous)

วัฒนธรรมความงาม (Beauty Culture)

สัมผัสกับมนุษย์หรือสัตว์ (Contact with Humans or Animals)

แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48735717
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546