สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ชื่อสาร: O-Alkyl (< C10, include cycloalkyl) alkyl   (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphonofluoridatese.g.

Sarin: O-Isopropyl methylphosphonofluoridate

Soman: O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate
พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้
Sarin [CAS: 107-44-8]
Soman [CAS: 96-64-0]
O-Alkyl (< C10, include cycloalkyl) alkyl   (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphonofluoridates [CAS: -]
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48735704
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546