สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ชื่อสาร: O-Alkyl (< C10, include cycloalkyl) N,N-dialkyl   (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidocyanidatese.g.

Tabun: O-Ethyl N,N-dimethyl phosphoramidocyanidate
พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้
Tabun [CAS: 77-81-6]
O-Alkyl (< C10, include cycloalkyl) N,N-dialkyl   (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidocyanidates [CAS: -]
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48735632
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546