สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ชื่อสาร: O-Alkyl (H or < C10, include cycloalkyl) S-2-dialkyl   (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl   (Me, Et, n-Pr or i-Pr)phosphonothiolates and corresponding alkylated or protonated saltse.g.

VX: O-Ethyl-S-2-diisopropylaminoethyl methyl phosphonothiolate

O-Ethyl-S-(2-diethylaminoethyl)ethyl phosphonothioate

O-Ethyl-S-(2-diethylaminoethyl)methyl phosphonothioate

O-Ethyl-S-(2-diisopropylaminoethyl)ethyl phosphonothioate
พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้
Methylphosphonothioic acid S-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl] O-ethyl ester [CAS: 50782-69-9]
O-Ethyl-S-(2-diethylaminoethyl)ethyl phosphonothioate [CAS: -]
O-Ethyl-S-(2-diethylaminoethyl)methyl phosphonothioate [CAS: -]
O-Ethyl-S-(2-diisopropylaminoethyl)ethyl phosphonothioate [CAS: -]
O-Alkyl (H or < C10, include cycloalkyl) S-2-dialkyl   (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl   (Me, Et, n-Pr or i-Pr)phosphonothiolates and corresponding alkylated or protonated salts [CAS: -]
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48735578
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546