สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ชื่อสาร: Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)phosphonyldifluoridese.g.

DF: Methylphosphonyldifluoride

Ethylphosphonyldifluoride
พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้
DF [CAS: 676-99-3]
Ethyl phosphonyl difluoride [CAS: 753-98-0]
Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)phosphonyldifluorides [CAS: -]
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48735643
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546