สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ชื่อสาร: Acrylates (อะครีเลทส์)
พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้
Methyl acrylate [CAS: 96-33-3]
2-Ethylhexyl acrylate [CAS: 103-11-7]
Butanediol diacrylate [CAS: 1070-70-8]
Ethyl acrylate [CAS: 140-88-5]
Butyl acrylate [CAS: 141-32-2]
2-Methoxyethyl acrylate [CAS: 3121-61-7]
Hydroxyethyl acrylate [CAS: 818-61-1]
Trimethylolpropane triacrylate [CAS: 15625-89-5]
1,3-Butyleneglycol diacrylate [CAS: 19485-03-1]
2-Norbornyl acrylate [CAS: 10027-06-2]
Isobutyl acrylate [CAS: 106-63-8]
Glycidyl acrylate [CAS: 106-90-1]
2-Hydroxypropyl acrylate [CAS: 999-61-1]
1,6-Hexanediol Diacrylate [CAS: 13048-33-4]
Triethylene glycol diacrylate [CAS: 1680-21-3]
Neopentyl glycol diacrylate [CAS: 2223-82-7]
Cyclohexyl acrylate [CAS: 3066-71-5]
Pentaerythritol triacrylate [CAS: 3524-68-3]
Diethylene glycol acrylate [CAS: 4074-88-8]
Pentaerythritol tetraacrylate [CAS: 4986-89-4]
Alkyl cyanoacrylate [CAS: -]
Hydracrylate-beta-phenyl ethyl [CAS: -]
Methyl-2-chloroacrylate [CAS: 80-63-7]
Bisphenol A bis(2-(acryloyloxy)ethyl) ether [CAS: 24447-78-7]
Bisphenol A epoxy resin diacrylate ester [CAS: 4687-94-9]
Methyl 2-Cyanoacrylate [CAS: 137-05-3]
tert-Butyl acrylate [CAS: 1663-39-4]
hexyl acrylate [CAS: 2499-95-8]
Hydroxypropyl Acrylate [CAS: 25584-83-2]
hydroxypropyl acrylate [CAS: 2918-23-2]
Isooctyl Acrylate [CAS: 29590-42-9]
Tripropylene Glycol Diacrylate [CAS: 42978-66-5]
Sodium 3-chloroacrylate [CAS: 4312-97-4]
Ethyl 2-cyanoacrylate [CAS: 7085-85-0]
Ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate [CAS: 924-99-2]
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45340976
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546